Go to content
Prospectus - 33064473

Prospectus - 33064473

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 09 jun 2020
Datum ontvangen document 09 jun 2020
Omschrijving van de transactie Prospectus - 33064473
Naam bevoegde autoriteit BUNDESANSTALT FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT(BaFin)
Land bevoegde autoriteit Duitsland

Datum laatste update: 22 mei 2024