Go to content
Prospectus - 33156319

Prospectus - 33156319

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 12 jul 2020
Datum ontvangen document 12 jul 2020
Omschrijving van de transactie Prospectus - 33156319
Naam bevoegde autoriteit BUNDESANSTALT FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT(BaFin)
Land bevoegde autoriteit Duitsland

Datum laatste update: 23 mei 2024