Go to content
Prospectus - 33111286

Prospectus - 33111286

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 22 jun 2020
Datum ontvangen document 22 jun 2020
Omschrijving van de transactie Prospectus - 33111286
Naam bevoegde autoriteit BUNDESANSTALT FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT(BaFin)
Land bevoegde autoriteit Duitsland

Datum laatste update: 26 september 2023