Go to content
Prospectus - 33039315

Prospectus - 33039315

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 22 jun 2020
Datum ontvangen document 22 jun 2020
Omschrijving van de transactie Prospectus - 33039315
Naam bevoegde autoriteit BUNDESANSTALT FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT(BaFin)
Land bevoegde autoriteit Duitsland

Datum laatste update: 01 juni 2023