Go to content
Supplement No. 8 Dated 18 October 2013

Supplement No. 8 Dated 18 October 2013

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 18 okt 2013
Datum ontvangen document 18 okt 2013
Naam van de instelling Merrill Lynch B.V., Merrill Lynch International & Co. C.V.
Omschrijving van de transactie Supplement No. 8 Dated 18 October 2013
Naam bevoegde autoriteit Commission de Surveillance du Secteur Financier
Land bevoegde autoriteit Luxemburg
Website bevoegde autoriteit http://www.bourse.lu/Accueil.jsp

Datum laatste update: 24 mei 2024