Go to content
EUR 15,000,000,000 Debt Issuance Program

EUR 15,000,000,000 Debt Issuance Program

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 05 sep 2013
Datum ontvangen document 05 sep 2013
Naam van de instelling Merck KGaA, Merck Financial Services GmbH
Omschrijving van de transactie EUR 15,000,000,000 Debt Issuance Program
Naam bevoegde autoriteit Commission de Surveillance du Secteur Financier
Land bevoegde autoriteit Luxemburg
Website bevoegde autoriteit http://www.bourse.lu/Accueil.jsp

Datum laatste update: 13 april 2024