Go to content
EUR 80,000,000,000 Debt Issuance Programme

EUR 80,000,000,000 Debt Issuance Programme

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 05 jul 2013
Datum ontvangen document 05 jul 2013
Naam van de instelling Deutsche Bank AG
Omschrijving van de transactie EUR 80,000,000,000 Debt Issuance Programme
Naam bevoegde autoriteit Commission de Surveillance du Secteur Financier
Land bevoegde autoriteit Luxemburg
Website bevoegde autoriteit http://www.bourse.lu/Accueil.jsp

Datum laatste update: 19 april 2024