Go to content
Base Prospecuts

Base Prospecuts

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 05 jul 2013
Datum ontvangen document 05 jul 2013
Naam van de instelling Goldman Sachs & Co. Wertpapier GmbH
Omschrijving van de transactie Base Prospecuts
Naam bevoegde autoriteit BundesanstaltfürFinanzdienstleistungsaufsicht
Land bevoegde autoriteit Duitsland

Datum laatste update: 21 juli 2024