Go to content
Attention:

Lukt het niet om in te loggen op het AFM Portaal?

Het kan helpen om uw browsergeschiedenis/cookies te verwijderen

Vergunning

Als u actief wilt zijn als een datarapporteringsdienstverlener, moet u een vergunning aanvragen bij de AFM. Heeft u al een vergunning en wilt u deze uitbreiden of intrekken? Op deze pagina leest u hoe dit mogelijk is.

Vergunning aanvragen

Om voor een vergunning in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals:

  • geschiktheid en betrouwbaarheid van dagelijks beleidsbepaler en commissarissen
  • betrouwbaarheid van medebeleidsbepalers
  • betrouwbaarheid van medebeleidsbepalers
  • integere bedrijfsuitoefening
  • inrichting van de bedrijfsvoering
  • beleid ter voorkoming van belangenconflicten

Kosten en termijn van een vergunningaanvraag

De AFM berekent €200 per uur voor werkzaamheden tot een maximum van €100.000. De wettelijke behandeltermijn voor de vergunningaanvraag is 13 weken. Deze termijn kan eventueel met 13 weken worden verlengd.

Vergunning uitbreiden

Een datarapporteringsdienstverlener kan een bestaande vergunning uitbreiden met andere datarapporteringsdiensten. Om voor een vergunninguitbreiding in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals:

  • minstens één dagelijks beleidsbepaler moet geschikt zijn voor de soort datarapporteringsdienst waarmee de vergunning wordt uitgebreid;
  • de beschrijving van de bedrijfsvoering moet worden aangepast aan de nieuwe soort datarapporteringsdienst(en).

Kosten voor vergunningsuitbreiding

De AFM berekent €200 per uur voor AFM-werkzaamheden tot een maximum van €100.000.

Vergunning gedeeltelijk intrekken

In bepaalde situaties kunnen datarapporteringsdienstverleners hun vergunning gedeeltelijk intrekken. Als u bijvoorbeeld een bepaalde datarapportteringsdienst niet meer verricht, kunt u deze laten intrekken. Wij verzoeken u om bij de aanvraag tot het deels intrekken van de vergunning in elk geval een begeleidend schrijven mee te sturen waarin u uw verzoek toelicht.

Vergunning volledig intrekken

Wanneer u uw activiteiten als datarapporteringsdienstverlener wilt staken, dan moet u een verzoek tot intrekking van de gehele vergunning indienen.

De AFM kan bij het besluit tot intrekking van een vergunning bepalen dat de datarapporteringsdienstverlener binnen een door de toezichthouder te stellen termijn het bedrijf geheel of gedeeltelijk afwikkelt. Gedurende de afwikkeling wordt de datarapporteringsdienstverlener aangemerkt als vergunning houdende onderneming. Wij verzoeken u om bij de aanvraag tot intrekking van de vergunning in elk geval een begeleidend schrijven mee te sturen waarin u uw verzoek toelicht.

Kosten

Het intrekken van de vergunning is kosteloos. De doorlopende toezichtkosten brengt de AFM tot de intrekkingsdatum van uw vergunning (pro rato) bij u in rekening.