Go to content
Attention:

Lukt het niet om in te loggen op het AFM Portaal?

Het kan helpen om uw browsergeschiedenis/cookies te verwijderen

Personentoetsingen

Datarapporteringsdienstverleners moeten een benoeming van een dagelijks beleidsbepaler, commissaris of medebeleidsbepaler vooraf melden aan de AFM. Hierbij moeten de betrouwbaarheid van de aangemelde persoon worden aangetoond. Voor dagelijks beleidsbepalers en commissarissen geldt daarnaast dat hun geschiktheid moet worden aangetoond.

Als het dagelijks beleid van een datarapporteringsdienstverlener die wordt geëxploiteerd door een marktexploitant waaraan een vergunning als bedoeld in artikel 5:26, eerste lid, Wft is verleend, wordt bepaald door dezelfde personen als degenen die het dagelijks beleid van de door de marktexploitant geëxploiteerde gereglementeerde markt bepalen, hoeven deze personen niet opnieuw te worden getoetst.

Afmelden van reeds getoetste personen

Als een dagelijks beleidsbepaler, commissaris of medebeleidsbepaler van een Datarapporteringsdienstverlener aftreedt, dan moet dit aan de AFM worden doorgegeven.