Go to content
Man stapelt dozen in verhuiswagen
Nieuws 14/03/24

Vergunningplicht voor sommige aanbieders van groepsverzekeringen buiten de financiële sector

Bedrijven die groepsverzekeringen aanbieden aan hun klanten, hebben in bepaalde gevallen per 1 oktober 2025 een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) nodig. Dat kan onder meer het geval zijn bij bedrijven in de transportsector, verhuissector en autoverhuurbedrijven. De aangepaste regels rondom groepsverzekeringen zijn een gevolg van een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

In het kort

  • Per 1 oktober 2025 bemiddelaar in verzekeringen
  • Uitzonderingen op de vergunningplicht
  • Op tijd vergunning aanvragen

Per 1 oktober 2025 bemiddelaar in verzekeringen

Een groepsverzekering is een verzekeringsovereenkomst die is gesloten tussen een verzekeringnemer (in dit voorbeeld een transportbedrijf) en een verzekeraar. Het transportbedrijf kan meerdere personen of ondernemingen als verzekerden op de polis bijschrijven. Een persoon of onderneming kan automatisch toetreden tot een groepsverzekering of niet-automatisch. In dat laatste geval, bij een bewuste keuze en een vergoeding door de klant, is er vanaf 1 oktober 2025 een vergunningplicht voor het transportbedrijf. Als gevolg van een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie wordt het transportbedrijf per 1 oktober 2025 gezien als een ‘bemiddelaar in verzekeringen’.

Uitzonderingen op de vergunningplicht

Er is niet in alle gevallen sprake van vergunningplicht. Er is geen sprake van vergunningplicht als uw klanten (verzekerden) automatisch onder de groepsverzekering vallen en geen keuzemogelijkheid hebben. Of als er geen sprake is van een vergoeding voor de verzekeringnemer. Dan bent u vrijgesteld van de vergunningplicht. Daarnaast is nog een ‘vrijstellingsregeling'. Op de website staat uitgebreide informatie. De beslisboom kan u snel helpen om te zien of u vergunningplichtig bent.

Beslisboom wanneer een vergunning nodig is bij een groepsverzekering: niet-automatisch, keuzemogelijkheid door klant en een vergoeding voor de verzekeringnemer

Uitgeschreven tekst infographic

De beslisboom kan u snel helpen om te zien of u vergunningplichtig bent.

• Vraag: Is er sprake van keuzevrijheid?:
Antwoord: Nee. U heeft geen vergunningplicht.
Antwoord: Ja. Ga naar volgende vraag

• Vraag: Ontvangt u een vergoeding?
Antwoord: Nee. U heeft geen vergunningplicht.
Antwoord: Ja. Ga naar volgende vraag.

• Vraag: Is artikel 7 vrijstellingsregeling Wft van toepassing?
Antwoord: Nee. U heeft een vergunningplicht.
Antwoord: Ja. U heeft geen vergunningplicht.

Op tijd vergunning aanvragen

Heeft u per 1 oktober 2025 een vergunning nodig voor uw dienstverlening? Dan heeft u hier nog ruim de tijd voor. Houdt u bij de aanvraag rekening met het feit dat het traject voor het aanvragen van de vergunning minimaal 13 weken duurt. Om zeker te weten dat u op 1 oktober 2025 over een vergunning beschikt, adviseren wij u toch op tijd de aanvraag in te sturen. Informatie over het aanvragen van een vergunning staan op de website. 

Bij de totstandkoming van de interpretatie op het arrest van het Europese Hof is een constructieve dialoog met sectorpartijen gevoerd. Wij bedanken hen voor hun expertise en reflectie op de praktische uitvoerbaarheid.

Contact met het Ondernemersloket

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met het Ondernemersloket. Dat kan per e-mail: ondernemersloket@afm.nl of via het contactformulier.

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.