Go to content
Nieuws 25/03/24

Caribisch Nederland: aanpassing normbedragen per 1 april 2024

De normbedragen voor de berekening van maximaal te verstrekken krediet zijn aangepast en gelden vanaf 1 april 2024. Deze bedragen zijn wettelijk bepaald in de Regeling financiële markten BES 2012 (artikel 2:5) en wijzigen jaarlijks.

Kredietaanbieders mogen geen krediet verstrekken als dit niet verantwoord is. De kredietaanbieder of adviseur moet informatie inwinnen over de financiële positie van de consument. Daarbij is van belang dat de consument de lasten van een hypotheek of consumptief krediet wil en kan dragen. De situatie van de klant moet als uitgangspunt worden genomen. Voor de kosten van regulier levensonderhoud van de consument kan gebruik worden gemaakt van normbedragen.

Bepaling hoogte normbedrag

De normbedragen worden vastgesteld voor de verschillende huishoudensamenstellingen en zijn bedoeld voor kredieten die vanaf 1 april 2024 worden verstrekt. Het bedrag voor het maximaal te verstrekken krediet is aangepast aan de prijsindexering. Op Bonaire stegen de prijzen vorig jaar met 3,8%, op Sint Eustatius stegen de prijzen met 2,5% en op Saba stegen de prijzen met 4,2%.

Maximaal te verstrekken krediet

De AFM heeft een rekenmodel ‘Model maximale kredietverstrekking’ gemaakt om het maximaal te verstrekken kredietbedrag te berekenen. Hoe de maandelijkse financieringsruimte van de klant moet worden bepaald staat in het Besluit financiële markten BES (artikel 7:17, derde lid). Voor de kredietwaardigheidstoets wordt een aanname gebruikt voor de vaste lasten van de aanvrager. De vaste lasten onderscheiden zich in een vaste component en een inkomensafhankelijke component. De vaste component, aangeduid als ‘normbedrag’, zijn de lokaal benodigde uitgaven om in een bepaald levensniveau te kunnen voorzien.

 

Heeft u vragen?

Stuur dan een e-mail naar info@afm.nl.

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.