Go to content
Nieuws 08/04/24

Meldplicht beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen vanwege sancties Rusland 

Beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen moeten zich aan meldplichten uit Europese sanctieregelgeving houden. In de Rusland Verordening van de Europese Unie is zo’n meldplicht opgenomen. Het ministerie van Financiën heeft vandaag een Q&A en meldformat over de meldplicht uit de Rusland Verordening gepubliceerd. Beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen moeten deze meldingen via de AFM doen. 

Deze meldplicht verplicht eenieder om alle informatie te verstrekken die de uitvoering van de sancties tegen Rusland kan vergemakkelijken.
 
Omdat beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen voor wat betreft de meldplicht uit de Regeling Toezicht Sanctiewet 1977 onder het toezicht van de AFM vallen, moet u deze meldingen bij ons indienen via meldingsanctiewet@afm.nl. Voor de veiligheid moet u daarbij gebruik maken van Cryptshare.

Voor inhoudelijke vragen over de Europese meldplichten kunnen instellingen het ministerie van Financiën benaderen via sancties@minfin.nl.

Let op: Europese meldplichten kunnen een ruimer bereik hebben dan de nationale meldplicht uit de Regeling toezicht Sanctiewet 1977. Voor de inhoud van de Europese meldplichten zal steeds de Europese Verordening geraadpleegd moeten worden.

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.