Go to content
""
Nieuws 10/09/23

Update leidraad pensioenadvies: adviseren in transitiefase

De leidraad tweedepijlerpensioenadvies van de AFM is afgelopen zomer geactualiseerd. De leidraad is aangepast aan de nieuwe pensioenwet en bevat uitgangspunten voor advies in de transitiefase. Pensioenadviseurs kunnen de leidraad gebruiken bij het adviseren van werkgevers en sociale partners. Pensioenuitvoerders moeten de adviseur hiertoe van de juiste informatie voorzien.

De leidraad helpt de pensioenadviseur om goede adviezen te geven en werkgevers in staat te stellen goede besluiten te nemen over een pensioenregeling. De vorige leidraad dateerde van 2018. In de nu geactualiseerde versie is de nieuwe pensioenwet verwerkt. De leidraad geeft invulling en duidelijkheid over de adviesnorm in artikel 4:23 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en bevat thema’s als keuzebegeleiding, collectieve waardeoverdracht, pensioen met beperkte opbouw en duurzaamheid.

Vooral pensioen bij verzekeraars en ppi’s

De leidraad gaat vooral in op de advisering van werkgevers over pensioen dat is of wordt ondergebracht bij een pensioenverzekeraar of een premiepensioeninstelling (ppi). Maar de leidraad kent ook een aantal onderwerpen over advisering bij aansluiting bij een pensioenfonds.


Specifieke thema’s bij advisering tijdens de transitie

De leidraad heeft een bijlage die specifiek ingaat op de transitie. Hierin staan adviesthema’s zoals wel of niet invaren, het gebruik van de mogelijkheid van eerbiedigende werking, compensatievraagstukken en de veranderende fiscale regelgeving. Hierdoor kan advisering tijdens de transitieperiode complexer zijn. Na de transitieperiode vervalt deze bijlage weer.


Ook pensioenuitvoerders hebben een rol

Om een geschikt advies te geven heeft de pensioenadviseur informatie van de pensioenuitvoerder nodig over zijn pensioenproduct of -regeling. Informatie over bijvoorbeeld kenmerken zoals premie-inleg, beleggingen, risicoprofiel en keuzemogelijkheden. Wij verwachten van pensioenuitvoerders dat ze deze informatie delen met de pensioenadviseur, om het belang van deelnemers zo goed mogelijk te dienen.

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.