Go to content
""
Nieuws 21/11/23

Slotrapportage kwartiermakers accountancysector: druk van buitenaf blijft nodig

De kwartiermakers Toekomst Accountancysector, die in mei 2020 zijn aangesteld om verbeteringen aan te jagen in de accountancysector, publiceerden vandaag hun slotrapportage met de titel ‘Druk en tegendruk’. Centrale boodschap daarin is dat in de accountancysector structureel druk van buiten nodig blijft om de kwaliteit te waarborgen. De kwartiermakers hebben met hun werk een belangrijke bijdrage geleverd aan een duurzame versterking van de accountancysector. Dit werk is nog niet klaar.

In het kort

  • Accountancysector vervult maatschappelijke rol die steeds belangrijker wordt
  • Kwartiermakers kritisch over intrinsieke veranderbereidheid accountancysector
  • AFM dient over goed handhavingsinstrumentarium te beschikken om beroep scherp te houden 
  • Wetvoorstel Toekomst Accountancysector bevat noodzakelijke verbeteringen

Hanzo van Beusekom: “De Kwartiermakers hebben een belangrijke rol gespeeld bij het opvolgen van de aanbevelingen van de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA). Uit hun eindrapport blijkt dat structurele tegendruk van buiten nodig blijft om de kwaliteit te waarborgen. Ook het verandertempo moet omhoog. Het is belangrijk dat de manier waarop de accountancysector is ingericht op de agenda blijft staan en de sector laat zien dat het zelf actief de handschoen wil oppakken om het publieke belang centraal te stellen.”
  

Accountancysector vervult maatschappelijke rol die steeds belangrijker wordt

De AFM ziet dat het belang van de accountancysector toeneemt. Dit is het gevolg van de verbreding in aantal onderwerpen waarover assurance wordt gevraagd, zoals duurzaamheid, de specialisatie die nodig is op thema’s als fraude, digitalisering in de controle en de inzet van datatechnologie door controlecliënten.
 

Kwartiermakers kritisch over intrinsieke veranderbereidheid accountancysector 

De acties en veranderingen die er zijn, zijn veelal een reactie op externe factoren, aldus de kwartiermakers: de AFM, de (dreiging van) wet- en regelgeving, kritische pers, commissies, kwartiermakers en (internationale) incidenten. Er is mede daarom geen reden om externe interventies te verminderen, alle stappen voorwaarts en goede bedoelingen ten spijt. Zelfs met de druk van buiten is het tempo te laag, aldus de kwartiermakers.
 

AFM dient over goed handhavingsinstrumentarium te beschikken om beroep scherp te houden

Scherp toezicht blijft nodig, zowel op individueel niveau als het niveau van de accountantsorganisatie, aldus de kwartiermakers. Het toezicht van de AFM heeft zich in de juiste richting ontwikkeld, in die zin dat ook de verbinding met de sector is gezocht. De tekenend accountant is steeds meer onderdeel van een organisatie, een team en een systeem dat kwaliteit moet garanderen. Dat betekent dat juist de organisatie waar de tekenend accountant onderdeel van uitmaakt (geldelijk) bestraft moet kunnen worden. Aldus het rapport.
 

Wetsvoorstel toekomst accountancysector bevat noodzakelijke verbeteringen

Er ligt een wetsvoorstel dat tot doel heeft de kwaliteit van de wettelijke controle door accountants duurzaam te verhogen. Dit bevat volgens de kwartiermakers noodzakelijke verbeteringen. Dit wetsvoorstel kwam voort uit de aanbevelingen van de CTA. Die werd opgericht mede naar aanleiding van het AFM rapport Kwetsbaarheden in de structuur van de accountancysector en het tweede verslag van de Monitoring Commissie Accountants (MCA), Doorpakken! In 2020 publiceerde de CTA haar rapport Vertrouwen op Controle. Om de uitvoering hiervan te bevorderen zijn de kwartiermakers aangesteld. 

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.