Go to content
""
Maatregel 27/11/23

Easybroker B.V. overtrad regels ten aanzien van haar bedrijfsvoering en heeft deze hersteld

De AFM heeft in 2022 onderzoek gedaan naar de bedrijfsvoering van Easybroker B.V. Uit dit onderzoek bleek dat Easybroker B.V. geen beleid had om belangenverstrengeling tegen te gaan en werden belangenconflicten onvoldoende beheerst. Hierdoor ontstond belangenverstrengeling tussen Easybroker B.V. en haar marketingpartner die nieuwe klanten aanbracht en handelssignalen genereerde die via Easybroker B.V. omgezet konden worden in transacties in financiële instrumenten. De eigenaren van deze marketingpartner zijn ook gedeeltelijk eigenaar van Easybroker B.V. waardoor zij een financieel belang hadden om zoveel mogelijk handelssignalen te genereren die via Easybroker B.V. omgezet konden worden in transacties. 
Verder werden klanten niet juist geïnformeerd over haar dienstverlening omdat niet duidelijk was dat Easybroker B.V. optreedt als introducing broker voor een buitenlandse beleggingsonderneming, wat betekent dat zij een andere broker vertegenwoordigen en niet zelf de transacties uitvoeren. Verder beschikte een deel van de aandeelhouders niet over de vereiste verklaring van geen bezwaar bij een aandelenbelang vanaf tien procent. Ten slotte verstrekte Easybroker B.V. misleidende informatie bij de uitgifte van certificaten van aandelen in 2021 over de beperkte beschikbaarheid van certificaten en het te verwachten rendement.

Na de constatering van deze overtredingen heeft Easybroker B.V. zich ingezet om de tekortkomingen in haar bedrijfsvoering op te lossen. Dit heeft geleid tot het opstellen van nieuw beleid, aanstellen van nieuwe bestuurders en passende procedures en maatregelen die moeten leiden tot een integere bedrijfsuitoefening. Vervolgens zijn overtredingen hersteld door het beëindigen van de samenwerking met haar marketingpartner en het inleveren van haar vergunning voor vermogensbeheer. Verder heeft Easybroker B.V. haar certificaathouders geïnformeerd over het verstrekken van misleidende informatie bij de uitgifte van de certificaten. Mede naar aanleiding daarvan zal Easybroker B.V. het aandelenbelang van aandeelhouders zonder de vereiste verklaring van geen bezwaar afbouwen ten gunste van haar certificaathouders (onder voorbehoud van de verkrijging van een verklaring van geen bezwaar van DNB voor de stichting die namens de certificaathouders de aandelen houdt).

Bij vragen kunnen consumenten contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

Meer informatie

Pagina over AFM-maatregelen

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.