Go to content
""
Nieuws 21/11/23

Aandacht voor integere en beheerste bedrijfsvoering is noodzakelijk

Een deel van de financieel dienstverleners voldoet niet aan de minimale vergunningseisen. Dit gaat ten koste van de beheerste en integere bedrijfsvoering en kan het belang van klanten schaden. Dit constateert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op basis van diverse toezichtonderzoeken en de Marktmonitor adviseurs en bemiddelaars (MMAB). Marktindrukken 2023 gaat nader in op onderzoeken uitgevoerd bij financieel dienstverleners en de uitkomsten van de MMAB.

In het kort

  • Een professionele sector moet voldoen aan de basisvereisten
  • Terugkerende tekortkomingen: samenwerking met freelancers en diplomaplicht
  • Aandacht voor toekomstbestendig en wendbaar verdienmodel

 

Een professionele sector moet voldoen aan de basisvereisten

Financieel dienstverleners (FD’ers) spelen een belangrijke rol bij de financiële beslissingen van veel consumenten. Een FD’er moet er zeker van zijn dat hij controle heeft over zijn bedrijfsvoering. Het niet voldoen aan vergunningseisen of onvoldoende risicomanagement bijvoorbeeld op het gebied van informatiebeveiliging, kunnen het klantbelang schaden. Op alle gebieden die de bedrijfsvoering raken moet het huis op orde zijn.

Dit jaar hebben wij onderzoek gedaan naar de bedrijfsvoering. Met name bij vergunninghouders die al eerder een handhavingsmaatregel kregen opgelegd voor het onvoldoende voldoen aan vergunningseisen. Het doel hiervan was om het effect van deze maatregelen te toetsen. De uitkomsten zijn teleurstellend. Er zijn nog steeds FD’ers die niet voldoen aan alle wettelijke eisen zoals onder meer het hebben van een Kifid-aansluiting of een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Een professionele sector moet voldoen aan de basisvereisten. Wij verwachten dat iedere FD’er die een vergunning heeft en wil behouden voldoet aan de basisvereisten. Daarom is de naleving van ‘integere en beheerste bedrijfsvoering’ ook in 2024 een speerpunt van het toezicht.

Terugkerende tekortkomingen: samenwerking met freelancers en diplomaplicht

Vanuit de jaarlijkse Marktmonitor kunnen wij zien hoeveel vergunninghouders samenwerken met freelancers. Deze samenwerking verloopt nog steeds niet altijd volgens de regels.
Vooral de beloning van freelancemedewerkers heeft onze aandacht omdat uit onderzoek blijkt dat in veel gevallen volledig variabel wordt beloond. Dit is niet toegestaan.

In 2023 bleek ook weer dat een groep FD’ers niet voldoet aan de diplomaplicht. Er zijn dan bijvoorbeeld geen adviserende klantmedewerkers voor de adviesvergunningen die zij hebben. De AFM wijst de betreffende FD’ers dringend op hun verantwoordelijkheden.

Daarnaast constateren wij dat een deel van de sector het lastig vindt om de kennis te vergroten op voor klanten relevante transities en specifieke nieuwe diensten. Zoals bijvoorbeeld bij schadeverzekeringen op het gebied van cybersecurity en klimaat.

Aandacht voor toekomstbestendig en wendbaar verdienmodel

Wij zien dat een deel van de sector volop in beweging is. Kantoren kiezen bijvoorbeeld voor specialisatie naar doelgroepen of producten, samenwerking met andere organisaties of gaan samen op in grotere organisaties. Deze aanpassingen vloeien deels voort uit het gegeven dat de FD’ers aan toenemende wettelijke normen van de beheerste bedrijfs¬voering moeten voldoen. Aanpassingen naar een meer professionele organisatie liggen voor de hand. Wij stimuleren FD’ers om een verdienmodel te hebben dat toekomstbestendig en wendbaar is en met het behoud van het ‘klantbelang centraal’.

Toelichting staat in apart tekstblokje

Lichtpaars = 2021, groen = 2022. Klik op de afbeelding om deze te vergroten. 

Toelichting op visual

Overzicht van aantal kantoren ingedeeld per fte, het percentage van de omzet ten opzichte van het totaal en de gemiddelde omzet per fte. Uitgesplitst naar 2021 en 2022.

Kantoren met 0-1 fte

in 2021: 2.597 FD'ers, 5,1% van totale omzet, €98.700 omzet per fte.
In 2022: 2.562 FD'ers, 4,5% van de totale omzet, €105.000 omzet per fte. 

Kantoren met 1,1 - 2 fte

In 2021: 1.119 FD'ers, 11,8% van totale omzet, €106.900 omzet per fte.
In 2022: 1.249 FD'ers, 11,4% van de totale omzet, €118.900 omzet per fte. 

Kantoren met 2,1 - 5 fte

In 2021: 1.295 FD'ers, 5,1% van totale omzet, €123.600 omzet per fte.
In 2022: 1.324 FD'ers, 5% van de totale omzet, €135.100 omzet per fte. 

Kantoren met 5,1 - 10 fte

In 2021: 512 FD'ers, 10,2% van totale omzet, €132.500 omzet per fte.
In 2022: 555 FD'ers, 10,4% van de totale omzet, €135.800 omzet per fte. 

Kantoren met 10,1 - 25 fte

In 2021: 265 FD'ers, 12,8% van totale omzet, €157.800 omzet per fte.
In 2022: 245 FD'ers, 12% van de totale omzet, €167.700 omzet per fte.

Kantoren met >25

In 2021: 171 FD'ers, 53,6% van totale omzet, €144.100 omzet per fte.
In 2022: 175 FD'ers, 55,3% van de totale omzet, €159.000 omzet per fte.

Contact met het Ondernemersloket

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met het Ondernemersloket. Dat kan via e-mail: ondernemersloket@afm.nl of via het contactformulier.

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.