Go to content
""
Maatregel 09/11/23

AFM legt bestuurders Finles boetes op voor nalatige bedrijfsvoering

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 10 september 2019 boetes opgelegd aan de bestuurders van beleggingsfonds Finles wegens nalatige bedrijfsvoering. De boetes zijn onherroepelijk geworden, na uitspraak van de rechter op 31 maart 2023.

Finles beschikte van 14 februari 2006 tot 20 maart 2018 over een vergunning van de AFM voor het beheren van beleggingsinstellingen. Op 15 februari 2018 is Finles failliet verklaard. De vergunning van Finles is op 20 maart 2018 ingetrokken.

De overtredingen

De AFM heeft na onderzoek vastgesteld dat Finles in de periode van 7 januari 2016 tot 1 januari 2018 geen adequaat beleid heeft gevoerd voor een integere uitoefening van het bedrijf. Zo is onder andere individueel vermogen beheert zonder AFM-vergunning en was er geen functionele en hiërarchische scheiding tussen het risico- en portefeuillebeheer.

De rechtbank volgt de AFM in haar standpunt dat de kern van het verwijt is dat er bij Finles onvoldoende beleid was gericht op het voorkomen van overtredingen. De bestuurders zijn te lang passief gebleven toen de overtredingen geconstateerd werden. Ze hadden niet alleen kennis van, maar waren ook betrokken bij alle overtredingen van Finles.

Boetehoogtes bestuurders

Voor feitelijk leidinggeven aan de overtreding van regels van integere bedrijfsvoering geldt een basisbedrag van €500.000. De AFM heeft de boetes verlaagd rekening houdend met onder andere draagkracht.

Aan J.A.M. van der Holst, tot 9 februari 2017 co-CEO (Chief Executive Officer) en COO (Chief Operational Officier) van Finles, is door de AFM een boete opgelegd van €50.000. De rechter heeft de boete verder verlaagd naar €30.000 vanwege de minder bepalende rol van Van der Holst in het bestuur van Finles. Van der Holst was bij de AFM aangemeld als dagelijks beleidsbepaler van 14 februari 2006 tot 20 juni 2017.

Aan J.P.P.A. van Oudvorst, van 7 januari 2016 tot 15 februari 2018 aangesteld als Chief Financial Officer (CFO) van Finles, is door de AFM een boete opgelegd van €30.000 vanwege verminderde verwijtbaarheid. De rechter heeft de boete verder verlaagd naar €20.000. Van Oudvorst was bij de AFM aangemeld als dagelijks beleidsbepaler van 27 november 2012 tot 15 februari 2018.

Aan R.J. van Kuijk, tot februari 2017 co-CEO en CIO (Chief Investment Officier) en van 9 februari 2017 tot 15 februari 2018 CIO van Finles, is door de AFM een boete opgelegd van €5.000 rekening houdend met draagkracht. De rechter heeft de boete in stand gelaten. Van Kuijk was bij de AFM aangemeld als dagelijks beleidsbepaler van 14 februari 2006 tot 15 februari 2018.

Boetebesluiten

De volledige, afzonderlijke boetebesluiten ten aanzien van de feitelijk leidinggevenden zijn hieronder te downloaden.

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.