Go to content
""
Nieuws 09/02/23

Zet kwaliteitswaarborgen effectief in voor hogere kwaliteit wettelijke controle

Accountantsorganisaties met een reguliere Wta-vergunning (AO’s-RV) met een onvoldoende bij de laatste toetsingen door NBA of SRA, vertonen overeenkomsten waar anderen mogelijk van kunnen leren. Ze kunnen de kwaliteitswaarborg ‘Opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling’ (OKB) beter benutten en kampen met gebrek aan tijd en middelen. In 2023 start de AFM een themaonderzoek naar de OKB bij RV-AO’s. Vooruitlopend daarop deelt de AFM een aantal sector brede aanmoedigingen.

In het kort

• De AFM deelt inzichten in oorzaken van AO’s-RV die onvoldoende kregen van de NBA/SRA
• Voer de OKB met voldoende kennis en diepgang uit
• Maak ook regelmatig gebruik van andere kwaliteitswaarborgen
• Aanvaard alleen wettelijke controleopdrachten bij voldoende tijd en middelen
• In 2023 start AFM themaonderzoek naar toepassing OKB bij RV-AO’s

Voer de OKB met voldoende kennis en diepgang uit

De OKB is gericht op het voorkomen van ernstige tekortkomingen in de kwaliteit van wettelijke controles voor afgifte van de controleverklaring. De meerderheid had een OKB ingezet op een wettelijke controle die achteraf toch onvoldoende getoetst bleek. Deze OKB (ook uitgevoerd door externe partijen) heeft de geconstateerde tekortkomingen dus niet gedetecteerd of voorkomen. Raadpleeg de AFM-informatie om de OKB te versterken en de NBA-handreiking OKB.

Maak ook regelmatig gebruik van andere kwaliteitswaarborgen

Er wordt beperkt gebruik gemaakt van andere kwaliteitswaarborgen. Het interne kwaliteitsonderzoek IKO kan beleidsbepalers inzicht geven in de gerealiseerde kwaliteit na afronding van de wettelijke controle en kan inzicht geven in de kwaliteit van de OKB. Daarnaast kan dossiercoaching, bijvoorbeeld op vaktechnische, procesmatige of gedragsmatige aspecten, een goede ondersteuning zijn gedurende de wettelijke controle. Consultaties kunnen ook bijdragen aan de kwaliteit van de wettelijke controle. Raadpleeg AFM-informatie om deze kwaliteitswaarborgen te versterken.

Aanvaard alleen wettelijke controles bij voldoende tijd en middelen

Veel onvoldoende getoetste wettelijke controles werden uitgevoerd door een beperkt aantal teamleden. De externe accountants gaven aan dat hun ‘span of control’ vaak te groot was. Daarnaast bleken de controleteams kwetsbaar, bijvoorbeeld bij ziekte of het uit dienst treden van een teamlid. De AFM heeft recent aandacht gevraagd voor de evaluatie van onder andere de benodigde tijd en middelen bij de kwaliteitswaarborg ‘Aanvaarding en continuering van wettelijke controles’.

In 2023 start AFM themaonderzoek naar toepassing OKB bij RV-AO’s

Sinds 2022 vallen de AO’s-RV onder het uitvoerende toezicht van de AFM. De NBA en de SRA hebben meerdere accountantsorganisaties overgedragen die het oordeel ‘onvoldoende’ hebben ontvangen. De AFM geeft, naast gerichte toezichtacties voor deze AO’s-RV, ook een aantal sectorbrede aanmoedigingen. De AFM start in 2023 een themaonderzoek naar de OKB bij de AO’s-RV.

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.