Go to content
""
Waarschuwing 29/12/23

AFM waarschuwt beleggers voor Investurion B.V.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt beleggers voor aanbiedingen van Investurion B.V. (Investurion). Investurion biedt obligaties aan, waarbij beleggers wordt voorgespiegeld dat Investurion 100% van het opgehaalde geld gebruikt om te investeren en 0% wordt gebruikt voor het afdekken van kosten. De AFM vermoedt dat daarbij onjuiste informatie wordt verstrekt en essentiële informatie wordt weggelaten. De AFM vermoedt dat van het opgehaalde geld niets is besteed aan investeringen in vastgoed, maar dat het is gebruikt voor andere doelen, namelijk voor betalingen aan (familie van) de (voormalig) bestuurder(s) en (middellijk) aandeelhouder(s) en voor privé-uitgaven van de bestuurder. 

 

Onjuiste, misleidende en onvolledige informatieverstrekking

Op basis van informatie die de AFM tot haar beschikking heeft, vermoedt de AFM dat aan beleggers onjuiste informatie wordt verstrekt en essentiële informatie wordt weggelaten over de besteding van het opgehaalde geld. Gelet op de rekeningafschriften van Investurion, vermoedt de AFM dat van het opgehaalde geld niets is besteed aan investeringen in vastgoed.

Daarnaast lijken de aan beleggers voorgespiegelde rentes niet te worden uitbetaald met inkomsten uit de verhuur en/of verkoop van vastgoed; zulke inkomsten lijken tot op heden niet te zijn ontvangen. In het geval er sprake is van een oneerlijke handelspraktijk kunnen consumenten de onderneming aanspreken op haar gedrag en via een civiele procedure afdwingen dat de onderneming de regels naleeft.

Het besluit van de AFM om een openbare waarschuwing uit te vaardigen kan door belanghebbenden ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Bij vragen kunnen consumenten contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM.

 

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.