Go to content
""
Nieuws 17/04/23

Private-equity-investeringen in  accountancysector; houd oog voor het risico

Private-equitypartijen investeren sinds kort ook in accountantsorganisaties. Dit brengt een aantal risico’s met zich mee. Hun commerciële belangen kunnen de duurzame borging van de kwaliteit van de wettelijke controle in de weg staan. Daarom volgt de AFM deze ontwikkeling nauwlettend. Wij verwachten van accountantsorganisaties die een dergelijke samenwerking overwegen, dat zij goed nadenken over de risico’s hiervan op korte en lange termijn.

In het kort

  • AFM volgt ontwikkeling private-equity-investeringen in accountancy nauwlettend
  • AFM weegt op dit moment de risico’s van private equity zwaarder dan mogelijke kansen
  • Kwaliteit wettelijke controle kan onder druk komen staan door commerciële prikkels
  • Onafhankelijkheid accountantsorganisatie en externe accountant kunnen in geding komen
  • AFM verwacht dat accountantsorganisaties de korte- en langetermijnrisico’s hiervan goed afwegen

AFM weegt op dit moment de risico’s van private equity zwaarder dan mogelijke kansen

Het kapitaal en de expertise van private-equity-investeerders kunnen een impuls geven aan de groeiambities van accountantsorganisaties en mogelijk (indirect) aan kwaliteitsverbeteringen. Ook zien accountantsorganisaties het soms als een mogelijke oplossing voor het opvolgingsprobleem binnen het partnermodel. Toch wegen wij op dit moment de risico’s van private equity investeringen zwaarder.

Kwaliteit wettelijke controle kan onder druk komen te staan door commerciële prikkels

De kwaliteit van de wettelijke controle moet centraal staan. Met private-equity-investeringen worden nieuwe commerciële prikkels geïntroduceerd in de sector, die kunnen leiden tot de druk om snel te groeien en winstgevender te worden. Dit kan leiden tot kostenbesparingen en het nemen van risico’s die de duurzame borging van kwaliteit hieraan ondergeschikt maken.

Onafhankelijkheid accountantsorganisatie en externe accountant kunnen in geding komen

Daarnaast kan de onafhankelijkheid van de accountantsorganisatie en/of de externe accountant in het geding komen als gevolg van mogelijke belangenverstrengeling via de private-equitymaatschappij. Verder hebben private equity partijen vaak een exitstrategie met een horizon van 5 tot 7 jaar. Dit kan leiden tot verhoogde commerciële druk rondom de exit en tot onzekerheid, omdat onduidelijk is wie dan de nieuwe eigenaar zal worden en wat die met de accountantsorganisatie van plan is.

AFM verwacht dat accountantsorganisaties de korte en lange termijnrisico’s hiervan goed afwegen

Wij verwachten van accountantsorganisaties die een private-equitydeelneming willen dat zij dergelijke risico’s goed afwegen. Het uitgangspunt voor ons is dat de eigendomsverhoudingen en de financieringsstructuur van de accountantsorganisatie niet mogen leiden tot een eenzijdige focus op rendement en/of groei. Het is in het publiek belang dat de kwaliteit van de wettelijke controle centraal blijft staan.

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.