Go to content
""
Persbericht 21/04/23

AFM vraagt aandacht voor transactiemonitoring

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) vraagt beheerders van beleggingsinstellingen om meer aandacht te besteden aan transactiemonitoring. Dat helpt hen bij het beter herkennen van ongebruikelijke transacties. De AFM stelt dat naar aanleiding van een analyse over de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) en de Sanctiewet (Sw). In het algemeen constateert de AFM dat de sector de naleving steeds beter in de vingers heeft.

In het kort

  • Beheerders leven Wwft en Sw steeds beter na
  • Wel extra aandacht nodig voor transactiemonitoring
  • Ook moeten beleidsbepalers opleidingen gaan volgen

De AFM stuurt periodiek een vragenlijst naar beheerders om inzicht te krijgen in hoeverre zij de Wwft en Sw naleven. Beheerders moeten zorgen dat de door hen beheerde beleggingsinstellingen deze wetten naleven.

Beheerders leven Wwft en Sw steeds beter na

Op basis van de Wwft- en Sw-vragenlijsten ziet de AFM dat de naleving van de Wwft en Sw door beheerders de afgelopen jaren is verbeterd op belangrijke onderdelen, waaronder risicobeoordeling en beleid, het melden van ongebruikelijke transacties en het volgen van opleidingen door medewerkers.

In 2022 is de uitvraag over 2021 door 703 beheerders ingevuld. Er komen daarbij een aantal specifieke aandachtspunten naar voren. Zo is er ruimte voor verbetering ten aanzien van het monitoren van transacties en het volgen van de noodzakelijke opleidingen door beleidsbepalers.

Wel extra aandacht nodig voor transactiemonitoring

De AFM ziet een toename van het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties door beheerders bij de Financial Intelligence Unit. Toch genereert slechts 11% van de beheerders met hun transactiemonitoring ongebruikelijke transacties. Hulpmiddelen zoals het opstellen van een verwacht transactieprofiel van een klant of kijken naar referentiegroepen zouden volgens de AFM vaker gebruikt kunnen worden om ongebruikelijke transacties beter te detecteren.

Ook moeten beleidsbepalers opleidingen gaan volgen

Het overgrote deel van de beheerders biedt Wwft- en Sw-opleidingen aan de medewerkers aan. Er is nog wel verbetering nodig bij het volgen van opleidingen door dagelijks beleidsbepalers. In 2022 gaf 44% van de dagelijks beleidsbepalers aan een Wwft-opleiding te hebben gevolgd en voor Sw-opleidingen was dit 39%. Het is van belang dat ook de dagelijks beleidsbepalers – die belast zijn met de verantwoordelijkheid voor de naleving van de Wwft en Sw – voldoende opleidingen krijgen om hun (eind)verantwoordelijkheid te kunnen dragen.

Sanctielijsten

Om aan de verplichtingen van de sanctiewet te voldoen, moet een beheerder haar relaties screenen op drie sanctielijsten: de Nationale sanctielijst terrorisme, de EU-sanctielijst en de VN-sanctielijst.

Het gebruik van de EU- en VN-sanctielijsten steeg naar 79% (2020: 75%), respectievelijk 70% (2020: 65%) van alle beheerders. Het gebruik van de nationale sanctielijst terrorisme is nagenoeg gelijk gebleven. Deze informatie dateert van voor de sancties tegen Rusland in 2022 en daarmee ligt het in de verwachting dat het gebruik van de lijsten in 2022 is toegenomen.

Het is de vierde keer dat de AFM de Wwft- en Sw-vragenlijst heeft uitgezet bij beheerders. Door het publiceren van de uitkomsten kan de markt in algemene zin zien waar nog verbeteringen nodig zijn. Omdat in het algemeen er goede stappen vooruit te zien zijn, zet de AFM de vragenlijst voortaan iedere twee jaar uit in plaats van jaarlijks.

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.