Go to content
""
Nieuws 31/03/23

Frequentie vragenlijst Wwft en Sw verlaagd

De vragenlijst over de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet 1977 (Sw) voor (beheerders van) beleggingsinstellingen, icbe’s en  beleggingsondernemingen wordt voortaan om het jaar uitgestuurd. Dit geldt ook voor bijkantoren in Nederland van dit soort ondernemingen. Omdat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) ziet dat de naleving van de wetgeving is verbeterd, is een jaarlijkse uitvraag niet meer nodig.

 

Naleving van regelgeving verbeterd

Op basis van de ingevulde vragenlijsten zien wij dat de naleving van de Wwft en Sw onder deze ondernemingen verbeterd is op belangrijke onderdelen, zoals risicobeoordeling en beleid, het melden van ongebruikelijke transacties en opleidingen.

Beheerders van beleggingsinstellingen, icbe’s en bijkantoren zullen de vragenlijst de komende week ontvangen. Beleggingsondernemingen en bijkantoren ontvangen de vragenlijst weer in 2024. Beide sectoren vullen daarna om het jaar de vragenlijst in.

Wwft- en Sw-toezicht

Het toezicht op naleving van de Wwft en Sw dienen wij risicogestuurd in te richten. Dit houdt in dat wij de informatie die ondernemingen via deze vragenlijst aanleveren, gebruiken om inzicht te krijgen in de witwas- en terrorismefinancieringsrisico’s in de markt en de mate van beheersing van deze risico’s. Dat inzicht gebruiken wij om risicoprofielen op te stellen van de ondernemingen, op basis waarvan keuzes in de toezichtstrategie worden gemaakt.

Omdat wij deze informatie gebruiken voor een algemeen beeld van de risico’s en mate van beheersing, voor het maken van risicoprofielen en het plannen van toezichtactiviteiten, ontvangen ondernemingen geen individuele terugkoppeling.

Invullen vragenlijst via AFM Portaal

De vragenlijsten Wwft en Sw worden aangeboden via het AFM Portaal. Nog geen account? Dit kunt u in het portaal aanvragen. Op de website van het AFM Portaal vindt u alle informatie over de mogelijkheden van het portaal.

 

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.