Go to content
verslaggeving-web
Nieuws 29/03/22

IFIAR: aantal tekortkomingen bij accountantscontroles afgelopen 10 jaar langzaam gedaald

De wereldwijde toezichthouders op accountantsorganisaties hebben hun 10e jaarlijkse rapport over trends in toezichtbevindingen uitgegeven. Ondanks de relatieve daling van controles met bevindingen, is het percentage van 30% van onderzochte controles met ten minste één ernstige bevinding nog steeds te hoog, stelt het International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR).

In het kort

  • 30% van onderzochte accountantscontroles onvoldoende onderbouwd
  • Onderzoek naar controles door grootste internationale netwerken van accountantsorganisaties
  • Uitdaging om doelstelling voor 2023 te halen

30% van onderzochte accountantscontroles onvoldoende onderbouwd

In 2021 constateerden nationale toezichthouders dat 30% van de accountantscontroles bij beursfondsen onvoldoende onderbouwd was. In 2020 was dat 34%. IFIAR blijft bij accountantsorganisaties aandringen op de voortzetting van kwaliteitsinitiatieven voor het verbeteren van de kwaliteit van accountantscontroles en de randvoorwaarden daarvoor.

Onderzoek betreft controles door grootste internationale netwerken van accountantsorganisaties

Nationale toezichthouders, waaronder de Autoriteit Financiële Markten (AFM), constateerden deze bevindingen bij onderzoek naar controles die zijn uitgevoerd door de grootste internationale netwerken van accountantsorganisaties (BDO, Deloitte, EY, Grant Thornton, KPMG en PwC). Een bevinding is een materiële tekortkoming waaruit blijkt dat de controleverklaring onvoldoende is onderbouwd.

Uitdaging om doelstelling voor 2023 te halen

Een deel van de IFIAR-leden, waaronder de AFM, neemt deel aan de afspraak uit 2019 met de netwerkorganisaties om het aantal controles met bevinding(en) voor de groep als geheel in 4 jaar te verminderen met minimaal 25%. Dit betekent dat in 2023 het percentage controles met bevinding(en) van deze accountantsorganisaties in de landen van deze IFIAR-leden maximaal 24% is. Het percentage van deze groep was in 2019 32%, nu is dat 29%. Er ligt voor de netwerkorganisaties daarom een flinke uitdaging om de doelstelling te behalen in de resterende 2 jaar. De AFM zal samenwerken met IFIAR-leden bij de ontwikkeling van een doelstelling voor na 2023.

Rapport geeft inzicht in bevindingen en stelsel van kwaliteitsbeheersing

IFIAR is het internationale samenwerkingsverband van 54 onafhankelijke toezichthouders op accountantsorganisaties, waaronder de AFM. Met haar jaarlijkse rapport geeft IFIAR inzicht in bevindingen over controles en het stelsel van kwaliteitsbeheersing bij accountantsorganisaties. Het percentage tekortkomingen is een belangrijke maatstaf voor kwaliteit, maar niet de enige. In het rapport wordt niet nader ingegaan op mogelijke oorzaken, omdat IFIAR niet over die informatie beschikt. Het rapport gaat over inspecties die uitgevoerd zijn vóór de uitbraak van de coronacrisis. De impact daarvan zal zichtbaar zijn in het IFIAR-rapport over 2022.

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.