Go to content
""
Nieuws 19/07/22

Nadere regels over toezichtrapportages door PEPP-aanbieders

Met nadere regels geeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) uitvoering aan de wens van de Europese Commissie om meer uniformiteit en consistentie te brengen in de zogeheten toezichtrapportages van aanbieders van Pan-Europese Persoonlijke Pensioenproducten (PEPP). Deze nadere regels zijn gebaseerd op de richtsnoeren van EIOPA. De nadere regels zijn vandaag gepubliceerd in de Staatscourant.

Format voor een toezichtrapportage

Deze nadere regels moeten ervoor zorgen dat de informatie die de PEPP-aanbieders periodiek of bij bepaalde omstandigheden aan de AFM moeten verstrekken aan een bepaald format voldoet. Een PEPP-toezichtrapportage is het verslag waarmee PEPP-aanbieders verslag kunnen uitbrengen over de ontwikkeling van de PEPP-activiteiten en waarmee wij toezicht kunnen houden.

Deze nadere regels en de EIOPA-richtsnoeren vormen een aanvulling op de uitvoeringsverordening (EU) 2021/897 van de Commissie van 4 maart 2021. Die moet de informatie-uitwisseling met toezichthouders en toezichthouders onderling verbeteren. Deze nadere regels worden omwille van voorgaande consultatie niet opnieuw afzonderlijk publiekelijk geconsulteerd.

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.