Go to content
Nieuws 18/07/22

AFM en DNB: samenwerking voor een soepele transitie

De transitie naar het nieuwe pensioenstelsel is voor veel partijen een majeure operatie. Logisch dus dat de toezichthouders hier allebei een belangrijke rol in hebben. Maar wie doet wat?

1. Waarom zijn er twee toezichthouders?

In Nederland hebben we een twin peaks model, waarbij de AFM verantwoordelijk is voor het gedragstoezicht en De Nederlandsche Bank (DNB) voor het prudentieel en materieel toezicht. Belangrijke taken van de AFM zien op transparante productontwikkeling, eerlijke en begrijpelijke informatieverstrekking, adequate keuzebegeleiding en kwaliteit van pensioenadvies. Het prudentieel toezicht van DNB richt zich op de financiële soliditeit en stabiliteit van pensioenuitvoerders en het beschermen van de rechten van de deelnemers. Het scheiden van deze toezichtgebieden zorgt ervoor dat beide perspectieven voldoende aandacht krijgen in de sector.  

2. Waarom maken AFM en DNB afspraken tijdens de transitie?

AFM en DNB willen een efficiënte en tijdige overgang en dus geen bottleneck zijn. Het is daarom belangrijk dat wij onze planning en werkzaamheden, ieder vanuit ons eigen mandaat, op elkaar afstemmen. Zo proberen we onduidelijkheid over ons toezicht te voorkomen en de toezichtdruk voor de sector te beperken. 

3. Op welke onderdelen kom je beide toezichthouders tegen? 

We hebben samen met DNB vijf raakvlakken geïdentificeerd: 

  • (Communicatie over) het transitie-FTK (financieel toetsingskader)
  • Risicopreferentieonderzoeken en risicohouding 
  • Communicatieplannen en implementatieplannen
  • Opdrachtbevestiging 
  • De kopgroep: met pensioenuitvoerders die al vroeg over willen naar het nieuwe stelsel, zullen we allebei in een vroeg stadium contact hebben.

4. Werken AFM en DNB al samen?

Jazeker, we werken nauw samen op het gebied van collectieve waardeoverdrachten. Ook in de transitie trekken we al samen op: zo doen we gezamenlijk een periodieke uitvraag naar de transitie. En we maken afspraken over de guidance die we momenteel ontwikkelen. 

5. Gaan we hier verder nog iets van merken? 

In de praktijk zul je zowel de AFM als DNB tegenkomen op de raakvlakken die hierboven zijn benoemd. Wij opereren daar allebei vanuit ons eigen mandaat, er is dus geen overlap in toezicht. Maar ons toezicht vult elkaar natuurlijk wel aan. DNB en de AFM zullen dus relevante informatie en planningen met elkaar uitwisselen.

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.