Go to content
Dame met de fiets aan de hand naar het werk
Nieuws 14/12/22

Wijzigingsbesluit Nrgfo: de vergelijkingskaart, essentiële-informatiedocument en regels voor vermogensscheiding

Een aantal (toekomstige) wijzigingen in wetgeving leidt tot een aanpassing van de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Nrgfo). De wijzigingen hebben vooral betrekking op de introductie van de vergelijkingskaart, het essentiële-informatiedocument en regels over vermogensscheiding van beleggingsondernemingen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft hierover eerder een consultatie gehouden

Vergelijkingskaart vervangt dienstverleningsdocument

De wetgever introduceert naar verwachting op 1 april 2023 de vergelijkingskaart voor financieel dienstverleners met een overgangsperiode van een half jaar. De vergelijkingskaart vervangt het bestaande dienstverleningsdocument; het informatiedocument dat financieel dienstverleners aan consumenten/cliënten moeten verstrekken. Hierbij komt voor financieel dienstverleners de verplichting om potentiële klanten te informeren of zij adviseren op afhankelijke of onafhankelijke basis. De Nrgfo wordt hierop later in 2023 aangepast.

De ontvangen consultatiereacties hadden vooral betrekking op de vergelijkingskaart. In het feedbackstatement gaat de AFM in op deze reacties. De AFM is zich bewust van de impact van deze verandering en zal, in aanloop naar de invoering van de vergelijkingskaart, de sector zo goed mogelijk informeren.

Essentiële-informatiedocument in plaats van essentiële beleggingsinformatie

Met ingang van 1 januari 2023 moeten (beheerders van) beleggingsinstellingen en instellingen voor collectieve beleggingen in effecten (icbe’s) het Essentiële-informatiedocument (Eid) opstellen als zij deelnemersrechten aanbieden aan retailbeleggers. Dit komt in de plaats van de Essentiële beleggingsinformatie (Ebi). Het gaat om de zogenaamde ‘Packaged Retail and Insurance-based Investment Product’, zoals aangegeven in de PRIIPS-verordening.

De reclameregels uit de Nrgfo die samenhang hebben met de verplichte informatiedocumenten, worden als gevolg hiervan gewijzigd. De Nrgfo wordt hierop per 1 januari 2023 aangepast.

Geen toestemming nodig voor rekening met afgescheiden vermogen

Onlangs is in de Wet op het financieel toezicht een ‘rekening met afgescheiden vermogen’ geïntroduceerd als nieuwe mogelijkheid voor beleggingsondernemingen om het geld van cliënten te beschermen. Als een beleggingsonderneming gebruik maakt van een rekening met afgescheiden vermogen, is geen voorafgaande toestemming van de AFM nodig. De Nrgfo wordt op dit punt per 1 januari 2023 aangepast. Wel moet de beleggingsonderneming tijdig bij de AFM melden dat zij een rekening met afgescheiden vermogen wil aanhouden.

In aanvulling op bovengenoemde wijzigingen vindt ook een aantal tekstuele aanpassingen plaats in de Nrgfo.

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.