Go to content
zakelijk-man-overleg-400x200
Nieuws 29/08/22

AFM vraagt beleggingsondernemingen om reactie op aanvulling leidraad

De AFM biedt een aanvulling op de bestaande Leidraad advies- en vermogensbeheerdienstverlening ter consultatie aan. Uit een eerder AFM-onderzoek is gebleken dat aanzienlijke verschillen bestaan tussen verwachte rendementen die beleggingsondernemingen hanteren. Met deze aanvulling geeft de AFM beleggingsondernemingen handvatten bij het bepalen van verwachte rendementen als onderdeel van de geschiktheidstoets. De consultatie loopt tot en met 29 september.

De AFM heeft onderzoek gedaan naar verwachte rendementen van beleggingsondernemingen. De uitkomsten zijn op 30 juni 2022 gepubliceerd en daarin concludeerde de AFM dat er aanzienlijke verschillen zijn tussen beleggingsondernemingen. De AFM vermoedt dat een deel van de verwachtingen niet realistisch is. Hierop is besloten tot een aanvulling op de leidraad ‘advies- en vermogensbeheerdienstverlening’ (pdf, 190 KB).

Realistisch verwacht rendement is noodzakelijk

Beleggingsondernemingen zijn verplicht om bij beleggingsadvies of vermogensbeheer te toetsen of een portefeuille geschikt is voor de klant (geschiktheidstoets). De portefeuille moet aansluiten bij de kenmerken van de klant, zoals de doelstelling, risicobereidheid en financiële positie. Hiervoor is het noodzakelijk dat beleggingsondernemingen een realistisch verwacht rendement vaststellen.

Mogelijkheid om te reageren

De AFM biedt marktpartijen de mogelijkheid om te reageren op de aanvulling. U kunt op deze consultatie reageren tot en met 29 september. Stuur uw reactie aan de AFM via beleggingsbeleid@afm.nl.

Publicatie na consultatie

De leidraad wordt op basis van de reacties waar nodig aangepast. Daarna publiceert de AFM deze op haar website. Daarbij wordt ook een ‘feedbackstatement’ gepubliceerd, waarin wordt aangegeven wat de AFM met de reacties op de consultatie heeft gedaan. Na publicatie van de aanvulling verwachten wij van beleggingsondernemingen dat zij hun bepaling van de verwachte rendementen toetsen aan de herziene leidraad en waar nodig hun berekeningen aanpassen.

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.