Attention:

Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

vrouw-man-kijkend-naar-telefoonscherm
Nieuws 15/01/20

Beleidsregel geschiktheid gewijzigd

De Beleidsregel geschiktheid 2012 (Beleidsregel) is gewijzigd naar aanleiding van wijzigingen in Europese en nationale wet- en regelgeving en de inwerkingtreding van Europese richtsnoeren. Per 15 januari 2020 treedt de gewijzigde Beleidsregel in werking.

De wijziging van de Beleidsregel betreft geen volledige herziening en verandert niet het bestaande toetsingsbeleid van De Nederlandsche Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM). De wijziging verandert evenmin de reikwijdte of de doelgroep van het toetsingsbeleid anders dan dat deze volgt uit de wetgeving.

Doel Beleidsregel

De Beleidsregel verduidelijkt wat de toezichthouder verstaat onder ‘geschiktheid’ en welke aspecten bij de toetsing van een beleidsbepaler in aanmerking worden genomen. De Beleidsregel verschaft daarnaast duidelijkheid over wanneer beleidsbepalers getoetst moeten of kunnen worden en welke informatie en antecedenten de toezichthouder hierbij meeweegt.

Consultatie

Marktpartijen hebben de gelegenheid gehad om tussen 26 juni en 1 september 2019 te reageren op de voorgenomen wijzigingen. In het feedbackstatement zijn de kernpunten uit de ontvangen reacties puntsgewijs weergegeven samen met een reactie van DNB en AFM hierop. De wijzigingen van de Beleidsregel staan genoemd in  Wijzigingsbesluit van 12 december 2019. De gewijzigde Beleidsregel is op 14 januari 2020 in de Staatscourant gepubliceerd en een dag na publicatie in werking getreden. De gewijzigde Beleidsregel is ook in te zien via www.wetten.nl.

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.