Go to content
Attention:

Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Aandelen informatie op mobiele telefoon
Nieuws 01/04/20

EBA: financiële ondernemingen moeten extra alert zijn op witwassen

De Europese Bankautoriteit (EBA) roept in een verklaring financiële ondernemingen op tijdens de coronacrisis procedures tegen witwassen en terrorismefinanciering scherp in acht te blijven houden.

Het verleden bewijst volgens de EBA dat criminelen in tijden van crisis hun activiteiten op deze terreinen regelmatig opvoeren en nieuwe technieken ontwikkelen voor onder meer witwassen

Mogelijk nieuwe vormen van witwassen

De AFM roept ondernemingen op specifiek te letten op nieuwe vormen van witwassen en financieren van terrorisme. Waar nodig dienen ondernemingen hun systematische integriteitsrisicoanalyses te bezien in het licht van de recente ontwikkelingen, in het bijzonder ten aanzien van sectoren die hard geraakt worden door de neergang van de economie. De AFM verwacht tevens van ondernemingen dat zij, conform de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet (Sw), hun cliënten en transacties voortdurend monitoren, en ongebruikelijke transacties melden bij FIU-Nederland.

 

Wwft-en Sw-toezicht AFM

De AFM houdt op grond van de Wwft toezicht op beleggingsondernemingen, (beheerders van) beleggingsinstellingen, (beheerders van) icbe's, en financiële dienstverleners, voor zover zij bemiddelen bij de totstandkoming van levensverzekeringsovereenkomsten. Ter ondersteuning van de naleving van de Wwft/Sw heeft de AFM een Leidraad gepubliceerd. Zie ook de EBA-richtsnoeren over risicofactoren en risicogebaseerd toezicht op dit terrein.

Journalisten kunnen contact opnemen met Kees Versluis, woordvoerder AFM, via 06- 21 44 57 20 of kees.versluis@afm.nl.

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.