Terug

Richtsnoeren risicogebaseerde aanpak toezicht witwassen en terrorismefinanciering

Op 7 april 2017 hebben de ESA’s (EBA, ESMA en EIOPA) gemeenschappelijke richtsnoeren gepubliceerd over de kenmerken van een op risico gebaseerde aanpak van het toezicht op witwassen en terrorismefinanciering en de maatregelen die moeten worden genomen wanneer toezicht op basis van het risico plaatsvindt. Deze richtsnoeren gelden vanaf 7 april 2018.

Wat houden de richtsnoeren in?

Met de gemeenschappelijke richtsnoeren introduceren de ESA’s eisen ten aanzien van risico gebaseerd toezicht op Anti-Money Laundering (AML) en Counter Financing Terrorism (CFT).

In de gemeenschappelijke richtsnoeren worden vier volgende stappen voorgesteld:

  • stap 1: identificatie van risico’s voor witwassen en terrorismefinanciering
  • stap 2: risicobeoordeling
  • stap 3: risicogebaseerd toezicht
  • stap 4: monitoring, toetsing en vervolgacties.

De richtsnoeren van de ESA’s moeten toezichthouders bewegen om risicogebaseerd toezicht toe te passen, waarbij de richtsnoeren in de uitvoering van hun toezichtprocessen en –procedures worden opgenomen.

Hoe past de AFM de richtsnoeren toe in haar toezicht?

De AFM heeft de richtsnoeren geïntegreerd in haar risicogebaseerde toezichtaanpak.

Op welke ondernemingen zijn de richtsnoeren van toepassing?

Deze richtsnoeren gelden in het toezicht dat de AFM uitvoert op beleggingsondernemingen, beleggingsinstellingen, icbe’s en financiële dienstverleners voor zover deze financiële dienstverleners bemiddelen in levensverzekeringsovereenkomsten.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen