Terug

Eén centraal register van taxateurs met gedragsregels uiterlijk 1 januari 2015 van kracht

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Taxateurs richten uiterlijk 1 januari 2015 één centraal register op dat kwaliteitseisen en beroeps- en gedragsregels voor geregistreerde taxateurs vaststelt en waarborgt. Het centrale register van taxateurs voorziet ook in controle op de naleving van die regels. Dit moet leiden tot meer eenduidige, inzichtelijke en reëlere taxaties. Het register richt zich in eerste instantie op de markt van commercieel vastgoed, zoals kantoren.

Dit hebben alle aanwezige belangenbehartigers van taxateurs samen met vertegenwoordigers van de huidige registers van taxateurs besloten tijdens de vijfde vastgoedrondetafel van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Nederlandsche Bank (DNB) op 27 juni 2014. 

De beroeps- en gedragsregels voor taxateurs worden mede gebaseerd op internationale standaarden en op de goede taxatiepraktijken van het Platform Taxateurs en Accountants. RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) neemt het voortouw in de formulering van deze regels. VastgoedCert, een bestaand register van taxateurs, neemt het voortouw bij de inrichting van het nieuwe centrale register. Beide partijen doen dit in nauw overleg met de markt. 

Als eerste wordt het centrale register gevormd en gevuld voor taxateurs van commercieel vastgoed, zoals kantoren. Soortgelijke afspraken zijn gemaakt voor woningen en landelijk vastgoed. Taxateurs kunnen zich vrijwillig aansluiten bij het register. Toetsing vindt plaats op basis van vooraf geformuleerde objectieve criteria.

Er zijn meerdere voorwaarden geformuleerd door de taxateurs, onder andere voor het marktsegment commercieel vastgoed. De zelfregulering die betrekking heeft op dat segment moet bestuurd worden voor en door taxateurs in dat segment, dus los van woning- of makelaarsbelangen. Ook is besloten dat iedereen die toetreedt tot het centrale register van taxateurs uiterlijk voor 1 januari 2016 voldoet aan alle toelatingsvereisten en aan de kwaliteitsniveaus die horen bij de diverse onderdelen van het centrale register. Dit geldt ook voor woningtaxaties.

Professionalisering

Deze beroeps- en gedragsregels en de vorming van een centraal register van taxateurs dat de naleving van deze regels controleert, zijn volgens de AFM en DNB nodig om de taxatiebranche verder te professionaliseren. 

Gerben Everts, bestuurder bij de AFM: “Na twee jaar met elkaar in gesprek te zijn geweest, liggen er nu concrete afspraken. We hebben er alle vertrouwen in dat de betrokken partijen hun beloftes nakomen en voor jaareinde de daad bij het woord voegen. Om ingrijpen vanuit de wetgever te voorkomen hebben wij als toezichthouders duidelijk gemaakt dat de sector moet werken aan een stevig zelfregulerend stelsel en een transactieregister waar alle relevante taxateurs aan deel kunnen nemen. We zijn heel blij dat partijen elkaar hebben gevonden en binnenkort deze belangrijke verbinding aangaan. De verantwoordelijkheid ligt nu bij de sector om hier werk van te maken.” 

Jan Sijbrand, bestuurder bij DNB: “We zien dat de sector vooruitgang boekt. Met deze nieuwe stappen komt de markt tot meer standaardisatie en meer toelichting, wat uiteindelijk meer duidelijkheid biedt. Het is heel belangrijk dat het tempo erin blijft.” 

Vastgoedeigenaren en NBA

De aanwezige vertegenwoordigers van vastgoedeigenaren steunen de oprichting van het centrale register en de formulering van beroeps- en gedragsregels, zo werd duidelijk tijdens het rondetafelgesprek. Zij willen vooral snel helderheid over deze eigen regels, over de beroepsprofielen en de onafhankelijkheidsparagraaf van de taxateur. De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants heeft toegezegd de taxateurs te blijven helpen door haar eigen kennis met zelfregulering te delen.

Vastgoedtransactieregister

Tijdens deze bijeenkomst is ook duidelijk geworden dat er stappen zijn gezet om te komen tot een heel ander register, namelijk een vastgoedtransactieregister voor commercieel vastgoed. Door meer inzicht te geven in referentie-transacties, kan de taxateur dit vastgoed op een meer realistische wijze taxeren. Punt van studie is de benodigde marktdekking. De taxateur moet namelijk over voldoende referentiedata kunnen beschikken, zodat hij inderdaad tot reëlere taxaties komt. IVBN speelt daarin een coördinerende rol.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel