Terug

Nieuwe regels voor financiële markten - publicatie in Tijdschrift voor Financieel Recht

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

In het Tijdschrift voor Financieel Recht is een artikel verschenen over het voorstel van de Europese Commissie voor herziening van de MiFID. In dit artikel wordt ingegaan op de gevolgen van de vervanging van de MiFID en wordt een standpunt ingenomen over de voorgestelde regels.

De vervanging van de MiFID ziet op het versterken van het gedragstoezicht op beleggingsondernemingen door het stellen van strengere eisen ten aanzien van vermogensbeheer, beleggingsadvies (onafhankelijk dan wel gebonden) en de verkoop van complexe financiële producten.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel