Terug

Danny van Dijk

13 jaar geleden startte ik als toezichthouder bij AFM. In de klassieke benadering kijkt een toezichthouder of de regels worden nageleefd en legt hij bij overtreding een sanctie op. Maar ik merkte dat dit niet altijd tot de gewenste gedragsverandering leidde. En mijn drijfveer is te begrijpen waarom mensen in een organisatie bepaald gedrag vertonen.

Danny van Dijk

Danny van Dijk, Specialist gedrag en cultuur

"Ook in toezicht geldt: voorkomen is beter dan genezen."

Gedragsverandering

In het dagelijks leven vind je tal van voorbeelden waaruit blijkt dat straffen averechts werkt. Zo besloot een kinderopvang om ouders die hun kind te laat ophaalden een boete te laten betalen. Uiteraard in de hoop dat die ouders het dan zouden afleren. Het gevolg was dat juist meer ouders te laat kwamen, doordat ze hun morele verplichting konden afkopen. Gedragsverandering kun je beter bereiken vanuit een positieve insteek; als mensen het waarom van regels begrijpen, zullen ze eerder daarnaar handelen. En toch merken we dat wanneer de top van bijvoorbeeld een bank zegt ‘we willen het belang van de klant centraal zetten’, er producten en diensten verkocht blijven worden die dat niet doen.

Gezonde bedrijfscultuur

Samen met wetenschappers van de Universiteit Utrecht onderzoeken we daarom de elementen van een gezonde bedrijfscultuur. Zowel op basis van wetenschappelijke inzichten als via eigen onderzoek ontwikkelen we methodische onderzoekstechnieken om begrippen als ‘gedrag’ en ‘cultuur’ te kunnen kwantificeren. We maken survey’s, doen interviews, observeren bij vergaderingen en kijken naar wat organisaties op papier hebben staan qua missie, visie en kernwaarden. Het is echt pionierswerk: we zijn wereldwijd een van de eerste toezichthouders die gedrag & cultuuronderzoek zo ver heeft uitgewerkt.

Concreet verbeteren

Elementen die we onderzoeken zijn bijvoorbeeld omgaan met fouten, voorbeeldgedrag door leiders en ruimte voor tegenspraak binnen organisaties. Het is wetenschappelijk bewezen dat openheid in het omgaan met fouten volgende fouten voorkomt. Dus moet je een omgeving bieden waarin de drempel om fouten toe te geven, verlaagd wordt. Niet kijken naar de persoon die de fout heeft gemaakt, maar naar het proces dat tot de fout heeft geleid: hoe kunnen wij ons bedrijfsproces anders inrichten zodat niemand die fout nogmaals maakt?

Let wel, ik ben zeker geen voorstander van het afschaffen van regels en boetes. Illegale aanbieders van beleggingsobjecten verzieken de markt en moet je keihard aanpakken. Maar ik geloof dat we meer maatwerk zouden kunnen leveren. Bij een respectabele organisatie die goede financiële diensten levert maar waar toch ongewenst gedrag plaatsvindt, moet je gerichter kijken wat de oorzaak daarvan is. Waardoor laat zo’n medewerker zich sturen? Door de kernwaarde ‘klantbelang centraal’ of door de interne mores van ‘targets halen’? Daarvoor moet je dieper de organisatie in om te ontdekken welk aangrijpingspunt je hebt op het gebied van gedrag en cultuur. Het ontrafelen van dat diepere inzicht is ontzettend inspirerend en uitdagend om te doen.

Informatie delen

Delen via: deel