Go to content
Triodos Vastgoedfonds N.V.

Triodos Vastgoedfonds N.V.

Hieronder vindt u informatie uit het register openbaarmaking voorwetenschap. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.

Publicatie datum 02 nov 2015 - 16:40
Statutaire naam Triodos Vastgoedfonds N.V.
Titel Triodos Vastgoedfonds publiceert kwartaalbericht derde kwartaal 2015
Bericht Triodos Vastgoedfonds N.V., het duurzame vastgoedfonds van Triodos Investment Management, heeft het kwartaalbericht over het derde kwartaal van 2015 gepubliceerd. Triodos Vastgoedfonds heeft het derde kwartaal van 2015 afgesloten met een negatief resultaat. Het indirecte resultaat bedroeg EUR -0,10 per aandeel, mede als gevolg van een negatieve herwaardering van de panden. Het directe resultaat bedroeg EUR 0,06 per aandeel. Daarmee kwam het totale resultaat op EUR -0,04 per aandeel. De intrinsieke waarde per aandeel Triodos Vastgoedfonds is in het derde kwartaal van 2015 afgenomen van EUR 3,45 op 30 juni 2015 tot EUR 3,41 per 30 september 2015. De beurskoers is in diezelfde periode gedaald van EUR 3,27 op 30 juni 2015 naar EUR 3,12 op 30 september 2015. De ‘discount’ van het aandeel bedroeg per die datum 8,5%. Het begrip ‘discount’ refereert aan een hogere onderliggende waarde van de beleggingen dan de beurskoers. Naast het proactief beheren van de bestaande portefeuille kijkt het fonds naar mogelijkheden om de portefeuille verder te verduurzamen, eventueel door het aanbrengen van wijzigingen in de samenstelling van de portefeuille. Het continueren van de in 2014 behaalde CO2-neutraliteit is daarbij een belangrijke factor. De bezetting van het vastgoed in de portefeuille van het fonds blijft naar verhouding goed. Per 30 september 2015 is de leegstand 5,2% bij een landelijk gemiddelde leegstand van ruim 15%. De gemiddelde looptijd van de huurcontracten is 4,3 jaar. Het volledige kwartaalbericht is te downloaden op www.triodos.nl/vastgoedfonds.