Go to content
SNS REAAL Groep N.V.

SNS REAAL Groep N.V.

Hieronder vindt u informatie uit het register openbaarmaking voorwetenschap. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.

Publicatie datum 08 dec 2011 - 18:23
Statutaire naam SNS REAAL Groep N.V.
Titel Verklaring SNS REAAL over publicatie van de EBA / SNS REAAL Statement on Publication of EBA
Bericht Verklaring SNS REAAL over publicatie van de EBA SNS REAAL neemt kennis van de aankondigingen die vandaag door de European Banking Authority (EBA) en De Nederlandsche Bank (DNB) zijn gedaan over de kapitaaltest. Dit heeft voor SNS Bank N.V. (SNS Bank) de volgende consequenties. De door de EBA voorgestelde en op 26 oktober 2011 door de Europese Raad geaccordeerde kapitaaltest verplicht banken hun kapitaalposities te versterken door een tijdelijke kapitaalbuffer aan te houden ten opzichte van de huidige marktwaarde van hun posities in overheidspapier. Bovendien worden banken verplicht een buffer aan te houden zodat de core Tier 1 ratio ultimo 2012 een niveau van 9% heeft bereikt. De hoogte van een uiteindelijk kapitaaltekort is, voor zover van toepassing, vastgesteld op basis van de cijfers per september 2011. De hoogte van de kapitaalbuffer ten opzichte van overheidspapier wordt niet herzien. Om de huidige bezorgdheid over de overheidsrisico’s en andere kredietrisico’s als gevolg van de huidige moeilijke marktomstandigheden weg te nemen, nam SNS Bank, samen met 71 andere banken in Europa, deel aan de kapitaaltest om een buitengewone en tijdelijke kapitaalbuffer te creëren. Deze buffer is nadrukkelijk niet ontworpen om verliezen in overheidsobligaties te dekken, maar om de markten het vertrouwen te geven dat banken een reeks schokken kunnen doorstaan en daarna nog altijd over voldoende eigen vermogen beschikken. Na afronding van de door de EBA in nauwe samenwerking met DNB uitgevoerde kapitaaltest, is aan de hand van de test vastgesteld dat SNS Bank een kapitaaltekort van € 159 miljoen heeft dat ultimo juni 2012 ingelopen moet zijn. Het verschil tussen de aankondiging op 27 oktober 2011 dat SNS Bank voldeed aan de 9%-drempel op basis van de voorlopige inzichten van de EBA en de aankondiging van vandaag, komt voort uit het feit dat in de huidige meting ook ongerealiseerde resultaten op rentederivaten worden meegerekend die zijn gerelateerd aan de blootstellin