Go to content
DPA Group N.V.

DPA Group N.V.

Hieronder vindt u informatie uit het register openbaarmaking voorwetenschap. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.

Publicatie datum 04 nov 2011 - 07:34
Statutaire naam DPA Group N.V.
Titel Herstructurering DPA zichtbaar in derde kwartaal
Bericht Hoofdpunten derde kwartaal: • EBITDA van 0,8 miljoen euro en nettowinst van 0,4 miljoen euro na herstructurering • Brutomarge gestegen naar 25 procent op een omzet van 13,5 miljoen euro • Overheadkosten sterk gereduceerd door vereenvoudiging organisatie Kerncijfers (1) Derde kwartaal 2011 Derde kwartaal 2010 (2) (pro forma) Omzet 13,5 14,9 Brutowinst 3,4 3,4 Brutomarge 25% 23% EBITDA 0,8 -0,7 Nettoresultaat 0,4 -0,9 (in miljoenen euro’s tenzij anders aangegeven) 1. Op deze cijfers is geen accountantscontrole uitgevoerd 2. De vergelijkende cijfers zijn pro forma, inclusief NIG Quote: “Het derde kwartaalresultaat weerspiegelt onze inspanningen om de organisatiestructuur en bedrijfsprocessen te optimaliseren. Dit tegen een achtergrond van onzekerheid over de economie, bezuinigingen bij overheden en toenemende complexiteit van de flexmarkt. Ook is de ingezette cultuuromslag naar een ondernemende no-nonsense omgeving al goed zichbaar. Hierin staan klantgerichtheid en resultaat centraal, en fungeren managers als meewerkend voorman.” Eric Winter, CEO van DPA Resultaten in het derde kwartaal DPA Group N.V. behaalde in het derde kwartaal van 2011 op een omzet van 13,5 miljoen euro (derde kwartaal 2010: 14,9 miljoen) een EBITDA van 0,8 miljoen euro (derde kwartaal 2010: 0,7 miljoen negatief) en een nettowinst van 0,4 miljoen euro (derde kwartaal 2010: 0,9 miljoen negatief). De brutomarge steeg naar 25 procent (derde kwartaal 2010: 23 procent). De resultaatverbetering is mede te danken aan de in het tweede en derde kwartaal van 2011 doorgevoerde maatregelen om de kostenstructuur te optimaliseren.