Go to content
Arcona Property Fund N.V.

Arcona Property Fund N.V.

Hieronder vindt u informatie uit het register openbaarmaking voorwetenschap. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.

Publicatie datum 21 sep 2010 - 08:55
Statutaire naam Arcona Property Fund N.V.
Titel Verzoekschrift RCM Consultancy B.V.
Bericht MEI-Fondsenbeheer B.V. deelt mede dat op 20 september j.l. door RCM Consultancy B.V., 50% aandeelhoudster in Middle Europe Investments N.V., bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam een verzoekschrift is ingediend gericht tegen Middle Europe Investments N.V., MEI-Fondsenbeheer B.V., MEOF Management B.V. en MEI Management B.V. MEI-Fondsenbeheer B.V. is de beheerder van ondermeer 4 aan NYSE Euronext Amsterdam genoteerde instellingen, te weten: MEI-Tsjechië en Slowakije Fonds N.V., MEI-Roemenië en Bulgarije Fonds N.V., MEI-Rusland Midcap Fonds N.V. en MEI-Real Estate N.V. Het verzoekschrift ziet op het treffen van een voorlopige voorziening en het instellen van een enquête naar het beleid en de gang van zaken bij de beheerde de fondsen, CV’s en dochtermaatschappijen van MEI N.V. Zolang door de Ondernemingskamer geen uitspraak op het verzoekschrift is gedaan onthouden de bovengenoemde vennootschappen zich van verdere mededelingen/commentaar. De directie, MEI-Fondsenbeheer B.V. Middle Europe Investments N.V. Postbus 211 7400 AE DEVENTER Tel: 0570 - 665860 E-mail: info@mei.nl www.mei.nl