Go to content
TenneT Holding B.V.

TenneT Holding B.V.

Hieronder vindt u informatie uit het register openbaarmaking voorwetenschap. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.

Publicatie datum 02 jun 2010 - 08:54
Statutaire naam TenneT Holding B.V.
Titel 2009 in teken van groei TenneT
Bericht • Overnames versterken positie TenneT • 2009 start van grootschalige uitbreidingen in Nederland • Omzet ruim half miljard, 72 miljoen euro winst in 2009 Elektriciteitstransporteur TenneT heeft in 2009 een markant jaar achter de rug. Naast de koop van de regionale hoogspanningsnettten van 110kV en 150 kV, werd ook de overname van een deel van het Duitse hoogspanningsnet aangekondigd. In het afgelopen jaar steeg verder de netto-omzet met 18,7% naar EUR 546,6 miljoen. Ook de winst steeg: van EUR 50,7 miljoen in 2008 tot EUR 72,1 miljoen in 2009. Dit blijkt uit het vandaag verschenen jaarverslag 2009 van TenneT. Overname transpower Naast de koop van de regionale transportnetten in Nederland, was de aankondiging in november 2009 van de overname van transpower stromübertragungs GmbH van E.ON, een zeer belangrijke ontwikkeling voor TenneT. De overname past in de strategie van ‘versterken en bouwen’ die TenneT al jaren geleden heeft gekozen. TenneT/transpower wil als eerste grensoverschrijdende elektriciteitstransporteur een actieve rol spelen in de versterking van de Europese elektriciteitsmarkt. Het einddoel hiervan is één marktgebied in Noordwest Europa waarin de TSO’s congesties oplossen en er geen transportbeperkingen zijn voor marktpartijen. Investeringen vragen aanpassingen in regulering CEO Mel Kroon: "De nieuwe verbindingen en de koop van transpower versterken niet alleen de leveringszekerheid, maar bieden ook mogelijkheden voor de markt en de inpassing van duurzame energie. De nieuwe investeringen vragen wel om een passend reguleringskader. Het Nederlandse reguleringskader moet TenneT in de komende jaren in staat stellen investeringen terug te verdienen en het redelijke rendement op investeringen ook daadwerkelijk te halen. Alleen hiermee kan op een effectieve manier aan de realisatie van maatschappelijke doelen worden gewerkt. De tarieven van TenneT behoren onverminderd tot de laagste in Europa."

Datum laatste update: 23 juli 2024