Go to content
Koninklijke FrieslandCampina N.V.

Koninklijke FrieslandCampina N.V.

Hieronder vindt u informatie uit het register openbaarmaking voorwetenschap. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.

Publicatie datum 31 aug 2009 - 17:37
Statutaire naam Koninklijke FrieslandCampina N.V.
Titel Eerste halfjaar 2009: redelijk resultaat in moeilijke zuivelmarkt
Bericht De eerste zes maanden van 2009 hebben zich gekenmerkt door wereldwijd lastige economische omstandigheden. Als gevolg hiervan hebben zowel de opbrengstprijzen als de verkochte volumes van zuivelproducten onder druk gestaan. Dit heeft geresulteerd in een daling van de netto-omzet van Koninklijke FrieslandCampina N.V. met 15 procent naar 4,1 miljard euro. Het bedrijfsresultaat nam met 8 procent af tot 110 miljoen euro. De winst is in het eerste halfjaar met 30 procent toegenomen tot 78 miljoen euro door verbetering van de financieringsbaten en -lasten en resultaat uit deelnemingen. Zowel de merkproducten als de industriële specialiteiten deden het goed. Door de teleurstellende opbrengstprijzen van vooral de standaardproducten zoals melkpoeders, caseïnaten (melkeiwit) en kaas staan de melkprijzen voor melkveehouders onder zware druk, mede hierdoor betaalde FrieslandCampina haar leden-melkveehouders over het eerste halfjaar 2009 een garantieprijs voor de melk van 26,04 euro exclusief btw per 100 kilo melk, een daling van 32 procent.