Go to content
Triodos Cultuurfonds N.V.

Triodos Cultuurfonds N.V.

Hieronder vindt u informatie uit het register openbaarmaking voorwetenschap. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.

Publicatie datum 28 aug 2008 - 08:58
Statutaire naam Triodos Cultuurfonds N.V.
Titel Triodos Cultuurfonds in eerste halfjaar 2008
Bericht Zeist, 28 augustus 2008 – Triodos Cultuurfonds belegt in projecten die de ontwikkeling en het behoud van kunst en cultuur bevorderen zoals musea, concertgebouwen, schouwburgen, galerieën, broedplaatsen en ateliers. Het is het eerste cultuurfonds van Nederland. Het fondsvermogen van Triodos Cultuurfonds daalde in de eerste zes maanden van 2008 met 9% naar EUR 61 miljoen. Het resultaat over de eerste zes maanden van 2008 is EUR -0,8 miljoen en het rendement op basis van intrinsieke waarde – 1,1%. Over de afgelopen 12 maanden is het rendement 1,3%*. Triodos Cultuurfonds maakt gebruik van de fiscale regeling cultureel beleggen. Deze regeling stelt de belegger in staat om te investeren in culturele instellingen en een fiscaal voordeel te genieten van maximaal 2,5% boven op het directe rendement. Met deze regeling stimuleert de Nederlandse overheid investeringen die een concrete bijdrage leveren aan kunst en cultuur. Het fonds dient minimaal 70% van het vermogen in officieel erkende culturele projecten te beleggen. Ultimo juni 2008 was 86% van het vermogen in cultuur projecten belegd. * Exclusief 2,5% fiscaal voordeel, inclusief herbelegging dividenden, berekening door Tijd Beursmedia.

Datum laatste update: 27 mei 2024