Go to content
TMC Group N.V.

TMC Group N.V.

Hieronder vindt u informatie uit het register openbaarmaking voorwetenschap. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.

Publicatie datum 06 mrt 2008 - 07:39
Statutaire naam TMC Group N.V.
Titel TMC Group realiseert omzetgroei van 95% en winstgroei van 86%
Bericht Thijs Manders, CEO van TMC Group: “Uitstekend gepositioneerd voor 2008.” “Een uitermate vruchtbaar jaar waarin we in ons eerste jaar van beursnotering de vooraf gestelde en gecommuniceerde doelstellingen ruimschoots hebben behaald. Eerst en vooral gaat het om het behalen van resultaten en realiseren van groei en daarin hebben we opnieuw forse stappen gezet. We zijn alert op de mogelijke gevolgen van de kredietcrisis en mogelijke economische impasse op onze opdrachtgevers, maar zijn desalniettemin klaar voor verdere doorgroei in 2008. Wij steken vol vertrouwen in op een autonome groei in opbrengsten van minimaal 25%. We verwachten dit te realiseren omdat wij actief zijn in minder conjunctuurgevoelige markten binnen research & development en overheid. De zeer hoogwaardige technische en ICT-arbeidsmarkten waarin wij opereren, blijven krap en steeds meer specialisten en adviseurs zien de voordelen van onze moderne arbeidsverhouding en ons businessmodel. Met meer dan 100 talentvolle ondernemende promovendi en de mix van tientallen nationaliteiten bieden we onmisbare innovatieve kennis, waar onze opdrachtgevers graag en onverminderd gebruik van zullen maken. Primair zijn we in 2008 gericht op het autonoom laten groeien van de twee member companies TMC Technology & ICT en Adapté Bouwkunde & Civiele Techniek door het maximaal benutten van ons cellenconcept. We sluiten het doen van een overname in 2008 niet uit.” ALGEMEEN In 2007 hebben we een forse autonome groei in opbrengsten gerealiseerd, een strategische acquisitie met een directe bijdrage aan de winst per aandeel uitgevoerd en een verdere uitrol van het werkondernemerschapsmodel bewerkstelligd. Daarnaast profiteren wij van het feit, dat research & development gedreven organisaties, gestimuleerd door de overheid, activiteiten steeds meer middels open innovatie en uitwisseling van kennis uitvoeren. Spreiding van kennis en inzet van professionals bij diverse opdrachtgevers worden hiermee in toenemende mate een optie en

Datum laatste update: 19 mei 2024