Go to content
Koninklijke Heijmans N.V.

Koninklijke Heijmans N.V.

Hieronder vindt u informatie uit het register openbaarmaking voorwetenschap. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.

Publicatie datum 16 mei 2007 - 08:10
Statutaire naam Koninklijke Heijmans N.V.
Titel Heijmans verwacht winst na belastingen van circa € 95 miljoen over 2007
Bericht Heijmans verwacht winst na belastingen van circa € 95 miljoen over 2007 Winst na belastingen Heijmans groeit naar verwachting met 15% van € 82,5 miljoen in 2006 naar circa € 95 miljoen in 2007 • Opbrengsten 2007 groeien naar verwachting met ongeveer 25% tot circa € 3,7 miljard • Orderportefeuille ultimo maart 2007 met € 3,6 miljard op goed niveau • Acquisities Denne Construction (Engeland), Burgers Ergon, Oevermann (Duitsland) en Bouwfonds-Langewold dragen bij aan groei in resultaat, opbrengsten en orderportefeuille • Verkoop kantoorgebouw INIT Amsterdam heeft positief effect op financiële positie en geïnvesteerd vermogen Ontwikkeling resultaat De winst na belastingen over het boekjaar 2007 komt naar verwachting uit op circa € 95 miljoen (2006: € 82,5 miljoen). Dit impliceert een stijging van circa € 13 miljoen ofwel circa 15%. In 2006 was nog sprake van twee eenmalige baten van in totaal groot € 12 miljoen (bate verkoop deelneming € 5 miljoen en belastingbate € 7 miljoen) en een eenmalige last van € 9 miljoen (boete bitumenzaak). De in het eerste kwartaal 2007 gerealiseerde acquisities Burgers Ergon, Oevermann (Duitsland) en Bouwfonds-Langewold alsmede de in het laatste kwartaal van 2006 gerealiseerde acquisitie Denne Construction dragen ieder afzonderlijk positief bij aan de stijging van het resultaat over 2007. Vastgoed Nederland Het operationele resultaat 2007 van de divisie Heijmans Vastgoed zal naar verwachting minimaal op hetzelfde hoge niveau uitkomen als in 2006 (€ 80 miljoen). Voor heel 2007 heeft de divisie zich ten doel gesteld circa 4.000 woningen te verkopen. Ondanks de gunstige situatie op de koopwoningenmarkt blijven ruimtelijke ordeningsprocedures regelmatig tot vertraging in de verkoop en realisatie van woningen leiden. Het risicoprofiel van opgeleverd maar nog niet verkocht commercieel vastgoed is als gevolg van de verkoop van het kantoorgebouw INIT Amsterdam, voor € 96 miljoen, zeer sterk afgenomen. De bate van € 5 miljoen na belastingen