Go to content
Attention:

Lukt het niet om in te loggen op het AFM Portaal?

Het kan helpen om uw browsergeschiedenis/cookies te verwijderen

Exact Holding N.V.

Exact Holding N.V.

Hieronder vindt u informatie uit het register openbaarmaking voorwetenschap. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.

Publicatie datum 26 apr 2007 - 08:14
Statutaire naam Exact Holding N.V.
Titel Exact Software keert EUR 1,42 dividend uit
Bericht Delft, 26 april 2007 – In het persbericht van 8 februari 2007 waarin de financiële resultaten van 2006 zijn gepubliceerd, heeft Exact bekend gemaakt een dividend van EUR 1,42 per aandeel te willen uitkeren. Dit houdt een 100% uitkering in van het netto resultaat (EUR 34,1 miljoen) in 2006. Het dividend zal betaalbaar worden gesteld vanaf 14 mei 2007. De Raad van Bestuur heeft besloten het dividendbeleid te wijzigen, bestaande uit een 50% uitkering van het netto resultaat. Het nieuwe dividendbeleid houdt een 100% uitkering in van het netto resultaat over elk jaar waarin de onderneming geen materiële overnames heeft gedaan. Het voorstel om een dividend van EUR 1,42 per aandeel uit te keren over het boekjaar 2006 is aangenomen door de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 25 april 2007. Dit is gebaseerd op een 100% uitkering in van het netto resultaat van EUR 34,1 miljoen in 2006. Op 31 december 2006 bedroeg het eigen vermogen van Exact EUR 182,7 miljoen, hetgeen ongeveer 65% van het balanstotaal vertegenwoordigt. Dit voorstel is gebaseerd op het feit dat Exact voortdurend heeft aangetoond een sterke en stabiele kasstroom te genereren. De vrije kasstroom kwam in 2006 uit op EUR 37 miljoen, resulterend in een kaspositie van EUR 127,8 miljoen per 31 december 2006. Na uitkering van het dividend zal Exact een kaspositie behouden van meer dan EUR 100 miljoen. Deze kaspositie en een nagenoeg schuldeloze balans geven Exact een solide basis om te investeren in overnames. Het aandeel zal op 27 april 2007 ex-dividend noteren en het dividend wordt betaalbaar gesteld vanaf 14 mei 2007. Houders van aandelen Exact Holding N.V. ontvangen het dividend in contanten door tussenkomst van de bank of commissionair waar hun aandelen zich op 2 mei 2007, de “record date”, na sluiting van de effectenbeurs van Euronext Amsterdam N.V. in administratie bevonden. Over Exact Software Exact Software werd in 1984 opgericht en is een internationaal vooraanstaande producent

Datum laatste update: 03 maart 2024