Go to content
Koninklijke Heijmans N.V.

Koninklijke Heijmans N.V.

Hieronder vindt u informatie uit het register openbaarmaking voorwetenschap. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.

Publicatie datum 18 apr 2007 - 17:00
Statutaire naam Koninklijke Heijmans N.V.
Titel Heijmans onderhoudt en beheert rijkswegen Zeeland
Bericht ’s-Hertogenbosch – Heijmans heeft van Rijkswaterstaat Zeeland opdracht gekregen om alle rijkswegen in de provincie Zeeland te beheren en te onderhouden. Het contract heeft een waarde van circa € 11 miljoen en een looptijd van vijf jaar met een mogelijkheid om het contract met drie jaar te verlengen. Het contract omvat onder meer beheersactiviteiten zoals weginspecties, onderhoudswerkzaamheden aan de rijkswegen en het (her-)inrichten van verzorgingsplaatsen. Dit contract is één van de eerste contracten van Rijkswaterstaat dat voorziet in integratie van zowel onderhoud als beheer en de uitbesteding hiervan aan een marktpartij. Criteria Heijmans’ aanbieding is als economisch meest voordelige inschrijving beoordeeld door Rijkswaterstaat (RWS). In de aanbestedingsprocedure hanteerde RWS naast prijs, nadrukkelijk enkele kwaliteitscriteria (60% kwaliteit – 40% prijs), zoals incidentbeheer, optimalisatie van de eigen processen en milieu- en risicobeheer. Heijmans scoorde als beste van de zes inschrijvers. Integrale aanpak Heijmans voert onderhoudswerkzaamheden uit (aan geleiderails, asfalt, markeringen, wegmeubilair, verzorgingsplaatsen, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties, tunnels en groen) en heeft de taak om de weginspecties uit te voeren. Bovendien is Heijmans verantwoordelijk voor storings- en calamiteitenresponse, verbetervoorstellen, invoering van een onderhoudsbeheersysteem en administratieve afhandeling van schades. Ook het herinrichten van een aantal verzorgingsplaatsen maakt deel uit van het contract. Heijmans Infra Management De infrastructuurmarkt in Nederland zal in de komende jaren transformeren naar een mobiliteitsmarkt. Heijmans stelt zich in deze markt op als een dienstverlener met een breed pakket mobiliteitsoplossingen. Een keuze die voortkomt uit de full-service strategie. Binnen de Infra divisie is daarom Heijmans Infra Management (HIM) opgericht. HIM zal het onderhouds- en beheercontract voor de rijkswegen in Zeeland managen. Bij de aa