Go to content
Stork N.V.

Stork N.V.

Hieronder vindt u informatie uit het register openbaarmaking voorwetenschap. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.

Publicatie datum 15 sep 2006 - 15:33
Statutaire naam Stork N.V.
Titel Stork Aerospace Industries concretiseert maatregelen om vertragingen op te vangen en rendement te verbeteren
Bericht Stork Fokker AESP en Stork SP Aerospace, werkmaatschappijen van Stork Aerospace Industries, nemen zoals reeds eerder aangekondigd, maatregelen om de concurrentiekracht en winstgevendheid te verbeteren en de vertragingen in enkele belangrijke nieuwbouwprogramma’s op te vangen. De werkmaatschappij migreert van portfolio-opbouw naar de productiefase van vliegtuigprogramma’s, waarbij het noodzakelijk is dat productiviteit en marges verder verbeteren. Daarnaast hebben eerder aangekondigde vertragingen in de productieschema’s van belangrijke vliegtuigprogramma’s zoals de A380 en NH90 geleid tot het nemen van deze maatregelen. Als gevolg van de maatregelen zullen bij Stork Fokker AESP op de locaties Hoogeveen en Papendrecht in totaal 185 arbeidsplaatsen verdwijnen. Daarenboven zullen in de werkmaatschappij Stork SP Aerospace in Geldrop circa 30 arbeidsplaatsen komen te vervallen. Sinds het begin van 2006 zijn in beide werkmaatschappijen reeds zo’n 110 tijdelijke arbeidsplaatsen afgebouwd. In het vierde kwartaal zal een reorganisatielast worden genomen van naar schatting in totaal € 10 mln. Verder zijn initiatieven gestart om bedrijfsprocessen te optimaliseren. De verwachte totale besparingen uit deze initiatieven en de reductie van arbeidsplaatsen zullen zo’n € 25 mln bedragen en moeten tegen eind 2008 gerealiseerd zijn. Een deel van deze besparingen zal zich rechtstreeks doorvertalen naar het resultaat. Over deze geplande personeelsreductie zijn de Vakverenigingen ingelicht en is advies aangevraagd bij de Ondernemingsraad.

Datum laatste update: 12 april 2024