Go to content
ING Bank N.V. Issue of a minimum of 25,000 certificates of 18 Month Dynamic Bonus Note BASF AG due November 2008, Series No.: 1048

ING Bank N.V. Issue of a minimum of 25,000 certificates of 18 Month Dynamic Bonus Note BASF AG due November 2008, Series No.: 1048

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum goedkeuring 26 apr 2007
Naam uitgevende instelling ING Bank N.V.
Omschrijving Issue of a minimum of 25,000 certificates of 18 Month Dynamic Bonus Note BASF AG due November 2008, Series No.: 1048
Bestandstype Verrichtingennota met samenvatting
Begindatum 26 apr 2007
Wijze van publicatie Drukwerk
Plaats van publicatie Het document is verkrijgbaar ten kantore vanING Bank N.V. Foppingadreef 7, 1102 BD Amsterdam

Prospectus
Prospectus197.zip

Datum laatste update: 21 juli 2024