Go to content
ING Bank N.V. Issue of a minimum of SEK 50,000,000 2 Year Fund Linked Leverage Certificates due February 2012 - Series no 3112 (the ‘Securities Note and Summary’)

ING Bank N.V. Issue of a minimum of SEK 50,000,000 2 Year Fund Linked Leverage Certificates due February 2012 - Series no 3112 (the ‘Securities Note and Summary’)

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum goedkeuring 11 jan 2010
Naam uitgevende instelling ING Bank N.V.
Omschrijving Issue of a minimum of SEK 50,000,000 2 Year Fund Linked Leverage Certificates due February 2012 - Series no 3112 (the ‘Securities Note and Summary’)
Bestandstype Verrichtingennota met samenvatting
Begindatum 13 jan 2010
Wijze van publicatie Drukwerk
Plaats van publicatie After approval, the Prospectus can be obtained via: ING Bank N.V., Foppingadreef 7, 1102 BD Amsterdam, The Netherlands.

Prospectus
Prospectus3986.zip

Datum laatste update: 12 juli 2024