Go to content
Ordina N.V. Admission to listing and trading of 5,700,000 newly issued ordinary shares with a nominal value of € 0.10 per Share (the ‘Prospectus’)

Ordina N.V. Admission to listing and trading of 5,700,000 newly issued ordinary shares with a nominal value of € 0.10 per Share (the ‘Prospectus’)

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum goedkeuring 23 sep 2009
Naam uitgevende instelling Ordina N.V.
Omschrijving Admission to listing and trading of 5,700,000 newly issued ordinary shares with a nominal value of € 0.10 per Share (the ‘Prospectus’)
Bestandstype Prospectus
Begindatum 24 sep 2009
Wijze van publicatie Elektronisch
Plaats van publicatie Na goedkeuring wordt het prospectus algemeen verkrijgbaar gesteld via: www.ordina.com en www.ordina.nl.

Prospectus
Prospectus3715.pdf

Datum laatste update: 06 juni 2023