Go to content
WVGH Seniorenfonds IV CV Uitgifte participaties (het ‘Prospectus’)

WVGH Seniorenfonds IV CV Uitgifte participaties (het ‘Prospectus’)

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum goedkeuring 06 mei 2009
Naam uitgevende instelling WVGH Seniorenfonds IV CV
Omschrijving Uitgifte participaties (het ‘Prospectus’)
Bestandstype Prospectus
Begindatum 09 mei 2009
Wijze van publicatie Elektronisch
Plaats van publicatie Het prospectus kan na goedkeuring worden verkregen via: www.wvgh.nl

Prospectus
Prospectus2791.pdf

Datum laatste update: 01 juni 2023